کشف اسلحه توسط ژاندارمری استان فارس

تیر 1358
279
تاریخ: 1358/04/12

شهر: Shiraz, Iran

ژاندارمری استان فارس در هفتۀ گذشته، ۴۳ قبضه سلاح و ۲۱۵۳  فشنگ در شیراز کشف کرد.

 

شهر
ایران، فارس، شیراز
تاریخ واقعه
1979-07-03
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص86
آدرس
Shiraz
Fars Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25