کشف سلاح از خانه‌ای موسوم به خانۀ پیران توسط پاسداران

تیر 1358
268
تاریخ: 1358/04/10

شهر: Tehran, Iran

شب‌هنگام در اطراف بیمارستان جرجانی، تیراندازی‌هایی به طرف پاسداران صورت گرفت. متعاقب این تیراندازی‌ها، پاسداران کمیتۀ منطقۀ ۷ تهران خانه‌ای موسوم به خانۀ پیران را جنب بیمارستان جرجانی یافتند که در آن ۱ قبضه سلاح تیربار و ۱ قبضه تفنگ ژ۳ و ۳ قطار فشنگ مخصوص تیربار به دست آمد.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1979-07-01
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه سلاح تیربار و ۱ قبضه تفنگ ژ۳ و ۳ قطار فشنگ مخصوص تیربار
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص84و85
آدرس
Tehran
Province, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25