کشف سلاح توسط نیروهای انتظامی در مشهد

تیر 1358
247
تاریخ: 1358/04/06

شهر: Mashhad, Iran

نیروهای انتظامی در مشهد موفق شدند ۲ قبضه کلت کمری و ۸ فشنگ از ۲ نفر کشف کنند.

 

شهر
ایران، خراسان رضوی، مشهد
تاریخ واقعه
1979-06-27
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۲ قبضه کلت کمری و ۸ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص82
آدرس
Mashhad
Razavi Khorasan Province, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25