ترور معلم، کشاورز و فرد بسیجی به دست عناصر مسلح حزب کومله و دموکرات

تیر 1358
303030
تاریخ: 1358/04/04

شهر: Mahabad, Iran

عناصر مسلح حزب دمکرات و کومله، معلمی به نام حمزه قادرپور اقدم و فردی بسیجی به نام فتاح تیموری اقدم و کشاورزی به نام قادر بایزیدی را در حومۀ مهاباد به شهادت رساندند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، مهاباد
تاریخ واقعه
1979-06-25
نوع عملیات تروریستی
ترور اشخاص
گروهک تروریستی
عناصر مسلح حزب کومله و دموکرات
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
3
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص80
آدرس
Mahabad
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25