حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به منزل بخشدار بستان

تیر 1358
228
تاریخ: 1358/04/03

شهر: Dasht-e Azadegan County, Iran

عناصر ضدانقلاب منزل بخشدار بستان از توابع دشت آزادگان را هدف حمله قرار دادند که آسیب جانی نداشت. مهاجمان فرار کردند.

 

شهر
ایران، خوزستان، دشت آزادگان
تاریخ واقعه
1979-06-24
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص79
آدرس
Dasht-e Azadegan County, Iran
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25