توطئه مهاجمان مسلح غیرقانونی خنثی شد

بهمن 1359
303030
تاریخ: 1359/11/29 00:00

تعدادی از مهاجمان مسلح غیرقانونی که قصد داشتند به منطقۀ بزمیرآباد در شمال سرپل ذهاب نفوذ کنند، با آتش نیروهای سپاه پاسداران مواجه شده، با تحمل تلفاتی، مجبور به ترک منطقه شدند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، سرپل ذهاب
تاریخ واقعه
1359/11/29
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
kermanshah
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25