مأموران پلیس تهران از خانه تیمی چریک‌های فدایی خلق، سلاح و مهمات پیدا کردند

بهمن 1359
303030
تاریخ: 1359/11/26 00:00

مأموران پلیس تهران در بازرسی از منزل تیمی چریک‌های فدایی خلق در عباس‌آباد، تعدادی اعلامیه، نارنجک، بمب دست‌ساز و فشنگ کشف کردند.

 

شهر
ایران، تهران، تهران
تاریخ واقعه
1359/11/26
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
مجاهدین خلق
نوع سلاح
نارنجک، بمب دست‌ساز، فشنگ
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
tehran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25