مهاجمان مسلح به مأموران پاسگاه خان‌تختی حمله کردند

بهمن 1359
25bahman59_3
تاریخ: 1359/11/25 00:00

ساعت ۱۵:۳۰ مأموران پاسگاه خان‌تختی برای تأمین محور سلماس به ارومیه، در حال گشت‌زنی بودند که مهاجمان مسلح به آن‌ها حمله کردند. نیروهای ژاندارمری و پاسداران سلماس این حمله را دفع کردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، سلماس
تاریخ واقعه
1359/11/25
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25