پاسداران مقدار زیادی سلاح‌ و مهمات از ضدانقلاب کشف کردند

بهمن 1359
303030
تاریخ: 1359/11/13 00:00

پاسداران فریدون‌شهر موفق شدند ۷ قبضه سلاح از انواع کلت، ۳ قبضه سلاح ژ۳، ۱ قبضه ام۱، ۱ قبضه برنو کوتاه و ۱۸۹ فشنگ مختلف از ضدانقلاب کشف کنند.

 

شهر
ایران، اصفهان، اصفهان
تاریخ واقعه
1359/11/13
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
قبضه سلاح از انواع کلت، ۳ قبضه سلاح ژ۳، ۱ قبضه ام۱، ۱ قبضه برنو کوتاه و ۱۸۹ فشنگ
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
esfahan
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25