کشف چند قبضه سلاح و مهمات توسط مأموران نظامی در گنبدکاووس

بهمن 1358
303030
تاریخ: 1358/11/29

شهر: Gonbad Kavus, Iran

مأموران نظامی در گنبدکاووس موفق به کشف ۳ قبضه تفنگ ژ۳ و ۳۵ فشنگ از ضدانقلاب شدند.

 

شهر
ایران، گلستان، گنبدکاووس
تاریخ واقعه
1358-11-29
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۳ قبضه تفنگ ژ۳ و ۳۵ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص309
آدرس
Gonbad Kavus
Golestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25