کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات از منزلی شخصی در ارومیه

بهمن 1358
00000029
تاریخ: 1358/11/29

شهر: Urmia, Iran

در ناحیۀ پاسگاه بازرگان ارومیه، از منزلی شخصی، ۳ قبضه سلاح کمری، ۲ قبضه سلاح شکاریِ دولول و ۱ خشاب حاوی ۳ تیر به دست آمد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
تاریخ واقعه
1358-11-29
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۳ قبضه سلاح کمری، ۲ قبضه سلاح شکاریِ دولول و ۱ خشاب حاوی ۳ تیر
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص309
آدرس
Urmia
West Azerbaijan Province, Iran