کشف مقادیری سلاح و مهمات توسط پاسداران تبریز

بهمن 1358
00000025
تاریخ: 1358/11/28

شهر: Tabriz, Iran

پاسداران ۱ باند فروش اسلحه در تبریز را کشف کردند و از آنان، ۲۲ قبضه کلت و اسلحۀ جنگی و مقدار زیادی فشنگ به دست آوردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
تاریخ واقعه
1358-11-28
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۲۲ قبضه کلت و اسلحۀ جنگی و مقدار زیادی فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص308
آدرس
Tabriz
East Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25