کشف مقادیر زیادی اسلحه و مهمات توسط سپاه پاسداران ساری

بهمن 1358
0000094
تاریخ: 1358/11/17

شهر: Sari, Iran

سپاه پاسداران ساری ظرف چند روز گذشته، ۳۰۰۰ فشنگ یوزی، ۹۴ لوله دینامیت، ۵۰۰ چاشنی ساده و ۱ کلاف فتیلۀ باروتی کشف و ضبط کرد.

 

شهر
ایران، مازندران، ساری
تاریخ واقعه
1358-11-17
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۳۰۰۰ فشنگ یوزی، ۹۴ لوله دینامیت، ۵۰۰ چاشنی ساده و ۱ کلاف فتیلۀ باروتی
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص303
آدرس
Sari
Mazandaran Province, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25