کشف مقادیری سلاح و مهمات از داخل یک خودرو توسط مأموران ناحیۀ ۴ شمیران

بهمن 1358
0000093
تاریخ: 1358/11/17

شهر: Tehran, Iran

مأموران ناحیۀ ۴ شمیران از داخل ۱ خودروی پیکان ۱ قبضه برنو، ۲ قبضه سلاح شکاری، ۱ قبضه سلاح کمری و تعدادی شمشمیر و سرنیزه کشف کردند.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1358-11-17
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه برنو، ۲ قبضه سلاح شکاری، ۱ قبضه سلاح کمری و تعدادی شمشمیر و سرنیزه
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص303
آدرس
Tehran Province, Tehran
Khoshkbarchi Street, Iran
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25