گروگان‌گرفتن چندنفر از اعضای جهاد سازندگی توسط عناصر حزب دموکرات در کردستان

بهمن 1358
0000085
تاریخ: 1358/11/13

عناصر مسلح حزب منحلۀ دمکرات کردستان چند نفر از اعضای جهاد سازندگی را به گروگان گرفت: علی‌اصغر مشکی، حمید ساعتچی، محمد الهی و حبیب‌الله ابراهیمی.

 

شهر
ایران، کردستان
تاریخ واقعه
1358-11-13
نوع عملیات تروریستی
گروگان گیری
گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص301
آدرس
Kurdistan Province
Iran