کشف مقادیری اسلحه و مهمات از داخل یک کارتن توسط پاسداران منطقۀ ۹تهران

بهمن 1358
0000065
تاریخ: 1358/11/10

شهر: Tehran, Iran

پاسداران منطقۀ ۹ در منطقۀ پیچ شمیران ۱ کارتن پر از اسلحه کشف کردند. از این کارتن ۵ قبضه ژ۳، ۱ قبضه سلاح کارابین شهربانی، ۱۲۰۰ فشنگ و ۲۵ خشاب به دست آمد.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1358-11-10
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۵ قبضه ژ۳، ۱ قبضه سلاح کارابین شهربانی، ۱۲۰۰ فشنگ و ۲۵ خشاب
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص296
آدرس
Tehran Province, Tehran, Ali Shah Avaz
9th, Iran