نیروهای جمهوری اسلامی مواضع دمکرات را در هم کوبیدند

اسفند 1359
303030
تاریخ: 1359/12/16 00:00

نیروهای جمهوری اسلامی در عملیات ویژۀ اطلاعاتی، با عناصر دمکرات درگیر شدند و مواضع ضدانقلاب در بانه را در هم کوبیدند.

 

شهر
ایران، کردستان، بانه
تاریخ واقعه
1359/12/16
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
دمکرات
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
kurdistan
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25