عناصر ضدانقلاب یک مینی‌بوس را به آتش کشیدند

اسفند 1359
303030
تاریخ: 1359/12/09 00:00

عناصر ضدانقلاب ۱ دستگاه مینی‌بوس را در جادۀ شفت به فومن به آتش کشیدند.

 

شهر
ایران، گیلان، فومن
تاریخ واقعه
1359/12/09
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
خسارات مالی
به آتش کشیده شدن یک دستگاه مینی‌بوس
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
gilan
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25