عناصر ضدانقلاب حین مین‌گذاری دستگیر شدند

اسفند 1359
303030
تاریخ: 1359/12/03 00:00

در چند رشته درگیری که بین نیروهای مدافع انقلاب و گروه‌های مسلح غیرقانونی در نقده، اشنویه، تپۀ ناصری، روستای کهریز و اطراف مهاباد روی داد، نیروهای اسلام بدون هیچ تلفاتی ضدانقلاب را سرکوب کردند. در این درگیری‌ها، ۱ تن از عناصر ضدانقلاب به هلاکت رسید و تعدادی از افراد مسلح دستگیر شدند. دستگیرشدگان مشغول مین‌گذاری منطقه بودند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی
تاریخ واقعه
1359/12/03
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25