ضدانقلاب، ستوان‌یکم و ستوان‌دوم را ناجوانمردانه به شهادت رساند

اسفند 1359
1esfand59_3
تاریخ: 1359/12/01 00:00

ستوان‌دوم علی قاسم‌سخائی هنگامی که برای گرفتن وضو و ادای فریضۀ نماز از مقر خود واقع در گردنۀ خان خارج شده بود، هدف حملۀ ناجوانمردانه ضدانقلاب قرار گرفت. ضدانقلاب با چاقو و تبر جسم وی را قطعه‌قطعه کردند و به شهادت رساندند. عناصر ضدانقلاب ستوان‌یکم قاسم‌علی امین بیدختی را نیز در بانه به‌ضرب گلوله به شهادت رساندند.

 

شهر
ایران، کردستان، بانه
تاریخ واقعه
1359/12/01
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
2
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
kurdistan
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25