دو فروند بالگرد خودی هدف گلولۀ ضدانقلاب قرار گرفتند

آذر 1359
303030
تاریخ: 1359/09/27 00:00

۲ فروند بالگرد خودی در ساعت ۱۴:۳۰ در ۳کیلومتری مهاباد هدف گلولۀ ضدانقلاب قرار گرفتند. به یکی از بالگردها خسارت جزئی و به دیگری خسارت کلی وارد شد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، مهاباد
تاریخ واقعه
1359/09/27
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
خسارات مالی
وارد آمدن خسارت به دو بالگرد
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25