عناصر ضدانقلاب مقابل خانۀ یکی از افسران شهربانی نارنجکی منفجر کردند

آذر 1359
14azar59_2
تاریخ: 1359/09/14 00:00

در ساعت ۲۱ بر اثر انفجار نارنجکی در مقابل خانۀ یکی از افسران شهربانی ارومیه، واقع در محلۀ دره‌چایی، شیشه‌های ساختمان‌های مجاور شکست و ۲ اتومبیل که در کوچۀ مزبور پارک شده بود، خساراتی دید. در این انفجار به کسی آسیبی نرسید.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
تاریخ واقعه
1359/09/14
نوع عملیات تروریستی
انفجار نارنجک
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نارنجک
خسارات مالی
شکسته شدن شیشه‌های خانه مجاور، خسارت دیدن دو اتومبیل در محل مذکور
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25