مجاهدین خلق(منافقین) به‌کمک گروه اشرف دهقانی، به مردم یورش بردند

آذر 1359
14azar59_1
تاریخ: 1359/09/14 00:00

در درگیری مردم با گروه هواداران اشرف دهقانی (سازمان فداییان خلق، اقلیت) واقع در خاورمحلۀ آمل، نیروهای به‌اصطلاح میلیشیای مجاهدین خلق (منافقین) به‌کمک گروه اشرف دهقانی رفتند و به مردم یورش بردند. در این درگیری، دهها نفر مجروح شدند. با دخالت پاسداران اوضاع کنترل شد. در میان دستگیرشدگان عوامل مجاهدین خلق (منافقین) از بابل، بابلسر، قائمشهر و ساری دیده شدند. از این افراد انواع کلت، چاقو، چماق و زنجیر به دست آمد.

 

شهر
ایران، مازندران، آمل
تاریخ واقعه
1359/09/14
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
سازمان فداییان خلق، مجاهدین خلق(منافقین)
نوع سلاح
انواع کلت، چاقو، چماق، زنجیر
تعداد مجروحین
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
mazandaran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25