کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات توسط مأموران گروهان ژاندارمری کبوترآهنگ

آذر 1358
00045
تاریخ: 1358/09/12

شهر: Kabudrahang, Iran

مأموران گروهان ژاندارمری کبوترآهنگ از ۱ دستگاه خودروی سواری، ۲۵ قبضه سلاح کمری با تعدادی خشاب اضافه کشف کردند. این خودرو از بیجار عازم همدان بود. در همین مسیر همچنین از ۱ دستگاه بنز سواری، ۱۱ سلاح کمری کشف شد. (روزنامۀ اطلاعات: از خودروی بنز، ۱۹ قبضه سلاح کمری کشف شد.) علاوه بر این، طی هفتۀ گذشته ۳۰ سلاح کمری و ۳۳ خشاب خالی از ۴ نفر کشف شد.

 

شهر
ایران، همدان
تاریخ واقعه
1358-09-12
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
66 قبضه سلاح کمری با تعدادی خشاب اضافه
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص251
آدرس
Kabudrahang
Hamadan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25