در خوابگاه دختران دانشگاه علم و صنعت، مقدار زیادی سلاح کشف شد

آبان 1359
11aban59_1
تاریخ: 1359/08/11 00:00

شهر: Tehran, Iran

در پی تخلیۀ خوابگاه دختران دانشگاه علم و صنعت تهران توسط نیروهای حفاظت این دانشگاه، ۱ کلت و مقدار زیادی فشنگ ژ۳ و فشنگ مشقی، چند جلد خشابِ تیربار، ۱ سرنیزه و تعدادی خشاب در آنجا کشف شد.

 

شهر
ایران، تهران، تهران
تاریخ واقعه
1359/08/11
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ کلت، مقدار زیادی فشنگ ژ۳، فشنگ مشقی، چند جلد خشابِ تیربار، ۱ سرنیزه
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Tehran
Province, Iran
شهریور 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
28
30
31