کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات از شخصی در ناصرخسرو تهران

آبان 1358
0002
تاریخ: 1358/08/30

شهر: Karaj, Iran

پاسداران ۶۵۷ عدد از انواع گوناگون فشنگ را در خیابان ناصرخسرو کشف کردند. فرد حمل‌کنندۀ این مهمات توانست از دست پاسداران بگریزد. مقدار این فشنگ‌ها بدین ترتیب بود: ۴۲۵ فشنگ برنو، ۲۱۵ فشنگ ژ۳، ۱۷ فشنگ سلاح کمری کالیبر ۴۵.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1358-08-30
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۴۲۵ فشنگ برنو، ۲۱۵ فشنگ ژ۳، ۱۷ فشنگ سلاح کمری کالیبر ۴۵.
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص242
آدرس
Tehran Province, Karaj
Naser Khosro, Iran