کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات از شخصی در ناصرخسرو تهران

آبان 1358
0002
تاریخ: 1358/08/30

شهر: Karaj, Iran

پاسداران ۶۵۷ عدد از انواع گوناگون فشنگ را در خیابان ناصرخسرو کشف کردند. فرد حمل‌کنندۀ این مهمات توانست از دست پاسداران بگریزد. مقدار این فشنگ‌ها بدین ترتیب بود: ۴۲۵ فشنگ برنو، ۲۱۵ فشنگ ژ۳، ۱۷ فشنگ سلاح کمری کالیبر ۴۵.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1358-08-30
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۴۲۵ فشنگ برنو، ۲۱۵ فشنگ ژ۳، ۱۷ فشنگ سلاح کمری کالیبر ۴۵.
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص242
آدرس
Tehran Province, Karaj
Naser Khosro, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25