کمین سارقان مسلح در محور روستاهای اطراف کرمانشاه

آبان 1358
0071
تاریخ: 1358/08/22

شهر: Kermanshah, Iran

شب عده‌ای از سارقان مسلح در روستاهای کاکی‌های سنجابی که از سکنه خالی است و ده‌ابراهیم و ده‌تمام، بر سر راه کمپرسی‌های ماسه‌کش کمین کرده، رانندۀ ۱ کمپرسی را با ضربۀ تفنگ مصدوم کردند و کمپرسی را به سرقت بردند. پیش از این نیز در مسیر چهارزبر به کورزان هفت‌آشیان، سارقان مسلح ۱ کمپرسی دیگر را به سرقت بردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه
تاریخ واقعه
1358-08-22
نوع عملیات تروریستی
سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
2
خسارات مالی
سرقت 2 کمپرسی
منبع
کتاب روزشمار وقايع تروريستي ايران، سالهاي 1357و1358 جلد 1 ص237
آدرس
Kermanshah
Province, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25