عناصر مسلح ضدانقلاب تعدادی سرباز ژاندارمری را به گروگان گرفتند

آبان 1358
0056
تاریخ: 1358/08/21

شهر: Bukan, Iran

۱۱ نفر مشمول وظیفه به وسیلۀ گروهان ژاندارمری صالح‌آباد در استان ایلام برای انجام خدمت سربازی به عجب‌شیر اعزام شدند؛ ولی افراد مسلح ضدانقلاب آن‌ها را در منطقۀ بوکان به مدت ۲۴ ساعت بازداشت کردند و اوراق و پرونده‌شان را به آتش کشیدند. مهاجمان از درجه‌دار مسئول خواسته بودند که این سربازان را به پادگان نبرد؛ اما افراد مشمول دوباره خود را به هنگ ژاندارمی ایلام معرفی کردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، بوکان
تاریخ واقعه
1358-08-21
نوع عملیات تروریستی
گروگان‌گیری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص235
آدرس
Bukan
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25