کمین عناصر مسلح ضدانقلاب در محور ایلام به صالح‌آباد

آبان 1358
0026
تاریخ: 1358/08/15

شهر: Ilam, Iran

افراد مسلح ضدانقلاب در جادۀ ایلام به صالح‌آباد، راه را بر خودروهای عبوری بستند و اموال سرنشینان را غارت کردند.

 

شهر
ایران، ایلام
تاریخ واقعه
1358-08-15
نوع عملیات تروریستی
سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
اموال سرنشینان خودروهای عبوری
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص230
آدرس
Ilam
Province, Iran
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25