عامل اصلی ناآرامی‌های آذربایجان غربی کشته شد

آبان 1358
0018
تاریخ: 1358/08/14

شهر: Salmas, Iran

  1. نظامیان یکی از اشرار معروف سلماس به نام بجان را کشتند. وی از همکاران سنار مامدی بود. از وی قرص سیانور و سلاح کمری و تفنگ برنو به دست آمد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، سلماس
تاریخ واقعه
1358-08-14
نوع عملیات تروریستی
-
گروهک تروریستی
حزب دمکرات کردستان
نوع سلاح
-
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص229
آدرس
Salmas
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25