حمله سارقان مسلح به‌سوی چند خودرو در جاده سلماس به ارومیه

آبان 1358
046
تاریخ: 1358/08/03

شهر: Urmia, Iran

در بین راه سلماس به ارومیه، سارقان مسلح به سوی چند خودرو تیراندازی کرده، ۴ نفر از سرنشینان خودروها را زخمی کردند.

 

آدرس
Urmia
West Azerbaijan Province, Iran