حمله مسلحانه ضدانقلاب به یگان‌های ارتش در پیرانشهر

آبان 1358
303030
تاریخ: 1358/08/02

شهر: Piranshahr, Iran

ضدانقلاب مسلح به یگان‌های ارتش در پیرانشهر حمله کردند که با پاسخ این یگان‌ها روبه‌رو شده، مجبور به عقب‌نشینی شدند.

 

آدرس
Piranshahr
West Azerbaijan Province, Iran