انفجار دو بمب در خیابان‌های خرمشهر توسط افراد ناشناس

آبان 1358
031
تاریخ: 1358/08/01

شهر: Khorramshahr, Iran

در ساعت ۲۱:۳۰ و همچنین پس از نیمه‌شب، ۲ بمب در خرمشهر منفجر شد که خوشبختانه خسارات مالی و جانی نداشت. این بمب‌ها که از نوع تی‌ان‌تی بودند، یکی در فروشگاهی در خیابان ملائیان و دیگری در خیابان سه‌راهی خرمشهر به آبادان کار گذاشته شده بود. در خصوص این ۲ انفجار، عده‌ای دستگیر شدند و پاسداران تعداد زیادی بمب را کشف و خنثی کردند.

 

آدرس
Khorramshahr
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25