وعده ی لغو مجازات اعدام افشاگر ماهیت واقعی منافقین

5286d

مریم رجوی که مدتها است خود را رئیس جمهور کذایی ایران آینده می خواند در جدیدترین وعده ی خویش به اعضای بی اراده ی گروهک تروریستی منافقین اعلام کرده که در ایران آینده مجازات اعدام کاملا ملغی خواهد شد. این وعده ی مریم رجوی در حقیقت اعترافی ناخواسته و تلخ به ماهیت حقیقی این گروهک معلوم‌الحال است. این واقعیت انکار ناپذیر چیزی نیست جز بن مایه ی سست و غیر اسلامی این گروهک. طنین انداز شدن ندای لغو مجازات اعدام در آینده ای که بیوه ی مسعود رجوی در توهمات خویش برای خود ساخته است پیش از هر چیز نوعی خوش رقصی در برابر محافل اروپایی و آمریکایی منادی حقوق بشر است که به ادعای خویش پیش قراول صیانت از حقوق به یغما رفته ی ابناء بشر در کشورهای جهان سوم هستند. اما، شاید بد نباشد که از این اربابان جدید مریم رجوی و دارودسته اش بپرسیم که چرا ایشان در سالهایی که منافقین  با تمسک به ابزارهای رعب آوری همچون ترور و هواپیما ربایی حقوق بشر را زیر پا گذاشته و دست به وحشیگری می زدند دوستان خود را به سمت رعایت موازین حقوق بشر سوق نمی دادند؟ و یا این که چرا وقتی که منافقین با هم دستی ارتش بعث عراق در عملیات موسوم به مروارید دست به نسل کشی ددمنشانه اکراد عراقی زدند دم از حقوق بشر و لزوم حفظ آن نمی زدند؟ بیانیه ی کذایی رجوی علاوه بر این که نشانگر اساس خود فروخته ی منافقین است بیانگر ماهیت از بنیان منحرف ایدئولوژی منافقین خلق نیز هست به این خاطر که: مسئله ی قصاص و مجازات اعدام در اموری همچون محاربه با اسلام و ارتداد و قتل نفس از بدیهیات شریعت اسلام است اهمیت این اصل شرعی به حدی است که خداوند متعال در آیه ی 179 سوره ی مبارکه ی بقره به روشنی بر قصاص و مجازات اعدام تأکید ورزیده است. اما آنچه در خصوص رابطه ی منافقین و قصاص مهم است این است که اهتمام اسلام در خصوص اصل قصاص به حدی است که هر گونه انکار عامدانه و اگاهانه ی  آن می تواند به ارتداد فرد یا افراد انکار کننده و خروج آنها از دایره ی اسلام منجر گردد. با کمی تأمل می توان گفت منافین که همواره ادعای پیروی از اسلام و مسلمانی و ارائه ی یک قرائت مترقی از این دین الهی را داشته اند با انکار این اصل ضروری دین به طریق اولی هر گونه نسب تشکیلات جهنمی خویش با اسلام را نیز منکر شدند. و این همه علتی جز این ندارد که نظام عقیدتی این فرقه ی تروریستی ریشه در ماتریالیسم دیالیکتیک و مادیگرایی غربی دارد. پس در مقام تلاقی مفاهیم غربی و اسلامی حق را به جانب مکاتب و تفکرات غربی می دهد. به عبارت بهتر این خاصیت بنیادین مکاتب و نحله های فکری التقاطی است که به دلیل ماهیت سرتاسر متضاد خویش زیرآب اسلام را سربزنگاه بزنند و به مکاتب دنیوی و مادی غربی روی آورند. می بینیم که پیروی اعضای فریب خورده ی منافقین از سران این فرقه چگونه آنها را در وادی ضلالت و ارتداد انداخته و به چه سان برای خوشایند غربی ها دست به انکار آیات صریح و نصوص مبارکه ی قرآن کریم می زنند و به این عمل شنیع خویش افتخار نیز می کنند. مقوله ی انکار لزوم اعدام توسط منافقین علاوه بر زدن مهر ارتداد بر پیشانی منافقین نشان از پیروی این گروه از سنت خوارج در تاریخ اسلام دارد. زیرا چنان که منافقین در سالهای ابتدایی تأسیس سازمان خود در دهه ی 1340 باور داشتند بر اساس عقاید ایشان اصل در اسلام مبارزه است و همچنان که دکتر علی شریعتی در همان سالها یادآور شد تأکید افراطی و بیش از حد لزوم بر روی یک اصل در دین اسلام منجر به کم رنگ شدن سایر جنبه های دیانت اسلام من جمله ماهیت صلح جویانه و رحمانی اسلام خواهد شد و به تعبیر دکتر شریعتی منافقین در روزگاری مانند امروز دست از مبارزه بر ضد امپریالیسم خواهند کشید و این عاقبت هر دسته و گروهی است که به اسلام نه به عنوان هدف بلکه به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف بنگرد چیزی مشابه منجلابی که مریم رجوی و دوستانش در آن دست و پا می زنند.         


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9931871&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25