هنگامیکه دشمنان مقتدی صدراز اقدامات او خشنود می شوند!

Moghtadiسید مقتدی صدر یکی از شخصیت های مورد کینه و نفرت گروهک تروریستی منافقین است که اظهارات و رفتارهای وی همیشه باعث خشم این گروهک تروریستی موجود در عراق می شده است.

البته این کلام این روزها و پس از اقدامات اخیر آقای صدر رنگ باخته است. اقدام نخست ایشان همراهی با جریان های های منطقه ای در موضوع برکناری نوری مالکی نخست وزیر بود، و اقدام دوم وی که باعث بهجت و شادی قلب تروریست های منافق خلق گردید، اظهارات اخیر ایشان علیه نخست وزیر و ورود بهار عربی به عراق و تأیید تحصن فرقه گرایانه ای بود که به دنبال دستگیری چند تن از محافظین وزیر دارایی اتفاق افتاد بود.

از اینجا بود که رسانه های وابسته به منافقین با الفاظی غیر از الفاظ غیر محترمانه همیشگی شان علیه مقتدی صدر یاد کردند. چرا؟ دلیل روشن است. اهداف آنها اکنون مشترک است.

نویسنده سطور، سید مقتدی را به تعمد در موضوع متهم نمی کند زیرا مواضع ایشان همیشه علیه منافقین بوده است و بارها فتاوایی مبنی بر حرمت ارتباط و تعامل با این گروهک از سوی ایشان صادر شده است. اما آنچه که ناراحت کننده است افتادن آقای صدر در دام طرح مشترک بعثی ها و تروریست ها و منافقین و برخی کشورهای منطقه همچون عربستان سعودی و قطر و ترکیه در جهت بحران سازی در عراق است.

به نظر می رسد ضروری است تا رهبر جریان صدر به طور جدی به دلایلی که باعث می گردد گروهک کینه توز منافقین این گونه نرم و محترمانه از ایشان یاد کند و مواضع او را در سایت رسمی خود منعکس کند بیندیشد تا در دام طرح های مشکوکی که از سوی دشمنان ملت عراق اداره می شود نیفتد.

هنگامی که تروریست ها از کسی تمجید کنند، باید به کردار او اندیشید !


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9705102&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25