همه مردان رئيس جمهور

Pedهمه مردان و زنان مريم رجوی يا اصطلاحاً رجال سياسي مريم رجوی را هم که در راه رسيدن به اهداف رئيس جمهور برگزيده مجاهدين کنار يکديگر بگذاريم باز هم قادر به تشکيل يک دهم ظرفيتهای يک کابينه نيم بند نخواهند بود. ظرفيتهايي که در دولتهای غير استراتژيک صرفا برای تداوم بقا شکل مي گيرد.

اساساً فقدان مردان کارآزموده در کشورهای حاشيه ای و غير مهم باعث مي شود تا صرف تشکيل کابينه – به عنوان يکي از ملزومات ارتباطات و سياست خارجي – در دستور کار قرار گيرد. کابينه ای که فقط بودن – و نه مفيد و کامل بودن – را مد نظر قرار مي دهد. اين چنين کابينه ای زياد وارد مناظرات بين المللي نمي شود، در درگيريهای جهاني با حمايت يک قدرت بزرگ سعي در حفظ بي طرفي دارد تا بتواند اصل بقاء را حفظ کند. اين دولت يا اقتصاد قابل توجهي ندارد يا معمولاً تک محصولي است. بنابراين بسيار تزلزل پذير است و از اين رو سعي در ايجاد سپر دفاعي در مقابل خود مي نمايد که معمولاً هم با هدايت و کنترل دولتهای بزرگ مي باشد. کشورهايي همچون ماداگاسکار در آفريقا و بروئني در آسيا از جمله اين کشورها مي باشند و در مراتب بعدی شايد بتوان امثال بحرين و يا کشور ولز را در قاره اروپا مثال زد. اين کشورها در مناسبات بين المللي هم اگر بخواهند قادر به ايفای نقش های مهم نخواهند بود زيرا در حد و اندازه يک دولت تاثير گذار به حساب نمي آيند.

اما کابينه و نيروهای رئيس جمهور برگزيده مجاهدين در ظرفيت و توان سنجي توانايي شان بسيار کمتر از يک دهم چنين كابينه هايي مي باشد. زيرا ظرفيت فکريشان آنها را ناتوان از توليد انديشه ، فکر و توانايي کرده است. دولت در تبعيد سازمان – اصطلاحي که طرفداران سازمان از آن استفاده مي کنند- مهره هايي حتي با ظرفيت برشمرده شده نيز در اختيار ندارد.

سياستمداری و تربيت نيروی سياسي در سازمان در حد صفر مي باشد، روسا و رهبران سازمان مجاهدين دارای ميانگين سني 50 سال مي باشند و نيروهای درون سازمان نيز دارای ميانگين سني 40 تا 45 سال هستند. البته در حدود 100 تا 150 نوجوان و جوان هم در اشرف وجود دارد که فرزندان روزگار گذشته هستند که از پدر و مادرشان جدايشان کردند و به اروپا بردند و امروز به عنوان چريکهايي بي سلاح در اشرف روزگار مي گذرانند و در حکم سياهي لشگر مي باشند و عددی به حساب نمي آيند. از ميان سران سازمان هستند کساني که در زمان محمد رضا پهلوی يا پيروزی انقلاب اسلامي دانشجو بودند و يا حتي برخي دارای مدرک ليسانس مي باشند. اما اکثريت قريب به اتفاق نيروهای رده ميانه سازمان يا ديپلمه هستند و يا مدرک زير ديپلم دارند. از هر 10 نويسنده سايتهای سازمان مجاهدين که مطلبي را در دفاع از سازمان يا فحاشي به جداشده ها و مردم ايران به رشته تحرير در مي آورند – اگر فرض را بر صحت انطباق نوشته ها با نام و تصاوير بگذاريم – تنها يک چهره جوان است. اغلب نيروهای موجود در اشرف سنين جواني را سالها پيش پشت سر گذاشته اند و در حال رسيدن به مرز پيری مي باشند. نيروهای اشرف با زبان خارجي بيگانه اند و تعداد افرادی که به خوبي قادر به تکلم يک زبان خارجي مي باشند به تعداد انگشتان 2 دست هم نمي رسد.

انتقاد، افترا، تهمت، لجن مال کردن، توليد شايعه و تخريب طرف مقابل بلا استثناء خلاصه نوشته های سازمان مي باشد. نقادی خود، انتقاد از عملکرد گذشته و نقد نيروهای سازمان به هيچ عنوان در مجاهدين وجود ندارد. انتقاد به رجوی ها بزرگترين جرم تلقی می شود و تشدید برخوردها و تبعات را به دنبال خواهد داشت. مریم و مسعود همواره در هاله ای از تقدس ارزیابی می شوند.در تمام میتینگ ها، شعارها، همایش ها،نشست ها میزگردها و تجمعات سازمان که مرور دقیقی صورت بگیرد مشاهده می شود که برنامه آینده "مقاومت ایران" برنامه ای کلی برای رفاه مردم ایران، آزادی دانشجویان، تامین کارگران و می باشد و کارشناسان سازمان تا کنون نتوانسته اند با ترسیم افق های آینده ایران –در صورت حضور خود در ایران- جزئیات کارنامه ی کاری آینده خود را ترسیم کنند. سازمان نه برای اقتصاد، نه برای سیاست و نه اساساً برای مقبوليت بخشیدن به چهره ی تروریستی و خدشه دار خود در عرصه بین المللی برنامه ی مدون و قابل اجرایی ارائه نداده است زیرا هنوز در شش و هشت این که بروند يا بمانند مانده اند.

بر اين اساس و ناچار، مریم رجوی (به عنوان پادوي رجوي)تعدادی افراد فاقد کارایی را دور بر خود جمع کرده ، افرادی که روحیه ندارند، توان زندگی ندارند و عشق و امیدی به آینده در چهره آنها مشاهد نمی شود. قطعاً مریم از میان همین نیروها و از میان همین شورای ملی مقاومت است که قصد دارد کابینه خود را تشکیل دهد !

اما آیا این کابینه و این مردان خواهد توانست او را به ایران بیاورند؟و برای یکی از مهمترین و استراتژیک ترین کشورهای جهان کابینه تشکیل دهد؟ اگر چه همه چیز مشخص و واضح است اما برای اثبات این امر به خود مریم رجوی باز هم صبر می کنیم .


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9579701&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25