ديدار هيئت اكراد عراقي از نمايشگاه كانون هابيليان

يك هيئت عالي رتبه از مسئولين گروههاي مردمي اكراد عراقي كه به دعوت كانون هابيليان به مشهد مقدس مشرف شدند از نمايشگاه " تروريسم در ايران " كه در محل كانون برپا گرديده است بازديد كردند.بازديد كنندگان از نمايشگاه كه ابعاد حيرت آوري از جنايات منافقين را مشاهده مي كردند، خواستار برپايي اين نمايشگاه در كردستان عراق و ساير شهرهاي اين كشور شدند.هيئت بازديد كننده سپس به اتفاق اعضاي هيئت مديره كانون هابيليان و اعضاي خانواده هاي شهداي ترور فيلمي از اعمال ضد انساني و تروريستي منافقين را مشاهده كردند.

گزارش برپایی نمایشگاه هابیلیان

روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه 1386 ، اولین اجلاسیه کنگره جهانی فرهنگ مقاومت با عنوان " جهان اسلام قربانی تروریسم در تهران برگزار گردید. در این اجلاس که صاحب نظران از کشورهای مختلف جهان گردآمده بودند بر ریشه یابی عوامل افزایش دهنده تروریسم و نقش قدرتهای استکباری در این زمینه تأکید کرده و خواهان محدود نمودن تروریستها شدند.شرکت کنندگان در این اجلاس تأکید داشتند که : " تروریسم ، یک رابطه تنگاتنگ، ارگانیک و تاریخی با اندیشه های افراطی دشمنان انسانیت

مطالب پربازدید سایت

جدیدترین مطالب

بهانه تراشی منافقین برای ورود به فاز مسلحانه

مجوز کشتار مردم!!!

گفت‌وگو با فرزند شهيد ترور سيد‌محمد‌ابراهيم فقيهي

دلیل ترور ایشان ایجاد وحدت بین دانشجویان و طلاب بود

دکتر مصطفی انتظاری‌هروی، بنیاد هابیلیان

تروریست‌ها به دنبال آشوب دریا و بدنامی ایران

دکتر مصطفی مطهری، بنیاد هابیلیان

ضعف عدم محبوبیت ملی و مبادرت ورزی به اعمال مزدورانه

Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان