منافقين در سراشيبي سقوط

اخيراً يك مقام عراقي اظهار نموده است منافقين در ناامنيهاي عراق از عوامل ايجاد بي ثباتي (بعثيها و القاعده) حمايت مي كنند تا از شرايط به وجود آمده به نفع خويش بهره برداري نمايند. گروه مذكور كه پس از سقوط صدام ديگر كاركردي براي دولت مردمي با رويكرد شيعي ندارند، ساز وكار حفظ هويت خود را در گرو تشديد بي نظمي ها در عراق ارزيابي مي كنند.

 

 

Sbtf10

 

منافقين در طول سالهاي جنگ، با ارايه خدمات جاسوسي و اطلاعاتي به نيروهاي عراقي، توانستند جايگاه مناسبي در ساختار امنيتي- سياسي كشور عراق به دست آورند. آنها با نفوذ در داخل كشور و كسب اطلاعات و اخبار، خلاها و ضعفهاي نيروهاي عراقي در جبهه ها را از اين طريق پوشش مي دادند. شايان ذكر است، اين گروه در سالهاي اخير با دادن اطلاعات غيرواقعي و اخبار كاذب به كشورهاي غربي، حساسيت آنان را نسبت به ايران دوچندان نمودند.

اكنون، چهره كاملاً اپوزيسيوني مسلح منافقين و پيوستن به دشمن قسم خورده اين مرز و بوم كه در طول دوران دفاع مقدس با وحشيانه ترين اقدامهاي ضد انساني و مغاير با موازين حقوق بين الملل، پرونده ننگيني از خود برجاي گذاشتند، افشا شده است. اظهارنظر اين مقام عراقي در خصوص دخالتهاي گروه مذكور، نكاتي را به ذهن متبادر مي سازد:

1- سازمان مجاهدين خلق (منافقين) پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به دليل مخالفت با ساختار نظام و دست نيافتن به ايده هاي مطلوب خويش، مسيري ناهموار و مكانيسم خشونت عليه نظام را انتخاب نمود. آنان كه نام مجاهد خلق را در عنوان اسمي خود يدك مي كشند، خلق را قرباني مطامع حزبي خويش نمودند كه در عملكرد تروريستي آنان انسانهاي بي گناه زيادي ترور شدند. اين گروه مطرود پس از اعلام جنگ مسلحانه و عدم موفقيت در اهدافشان، ناگزير از كشور گريختند و به دامن دشمنان اين مردم، يعني صدام، پناه بردند.

اما حوادث اخير نشان داد تنها ملت ايران طعمه اهداف تروريستي و ضد بشري اين سازمان نيست، بلكه آنان باتوجه به خوي و ذات ساختاري كه برايشان تعريف شده است، انسانها را به بهاي اندك منافع حزبي قرباني مي كنند.

2- ناكامي منافقين در عدم دستيابي به مطالباتشان باعث شده است به هر كشوري رو بزنند تا شايد ديگران هويت آنان را بپذيرند. آمريكا پس از سقوط صدام به دليل عدم شفافيت فضاي سياسي عراق، هنوز اين گروه را در كشور مذكور داراي كاركرد قلمداد مي نمود كه قراين موجود، حمايت مقامهاي كاخ سفيد را از آنان تأييد مي نمايد. اينك افشاگري حمايتهاي مالي اين گروه از تروريستها در عراق، اميد منافقين را در بازگشت بعثيها به قدرت يا حاكميت مورد نظر آمريكا تقويت مي نمايد. گروه ياد شده با همسويي و همراهي از طريق كمكهاي مالي به بي ثبات سازي عراق، در واقع دشمني و كينه توزي خود را با مردم اين كشور به اثبات مي رسانند. منافقين از نگاه دولتمردان عراق گروه مطرودي هستند كه بايد اين كشور را ترك نمايند.

3- شكست يا موفقيت آمريكا در سياستهاي خاورميانه اي بويژه در عراق، بر استمرار حيات سياسي منافقين يا فروپاشي آنان تأثير مستقيمي دارد. اكنون مسير روند تحولات عراق افق اميدبخشي را نويد ميدهد. به عبارت ديگر، شركاي قدرت با پشت سرگذاشتن مناقشات گروهي، يك ثبات سياسي را براي جامعه نويد مي دهند. از سوي ديگر، فشارها بر اشغالگران جهت خروج از اين كشور رو به تزايد است. نيروهاي امنيتي عراق براي پذيرفتن مسؤوليت و برقراري نظم و ثبات داخلي آمادگي دارند و آمريكاييها به دلايل سياسي از واگذاري تعهدات به نيروهاي بومي تعلل مي كنند، اما نبايد فراموش نمود تشديد فشارها از سوي افكارعمومي و كنگره آمريكا مبني بر خروج از عراق، به شعار انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري در انتخابات آتي ايالات متحده آمريكا تبديل شده است. اين قراين به مفهوم شكست ديدگاههاي منافقين در عراق است و آنها از هم اكنون بايد راهي كشورهاي ديگر شوند، اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي نيز از آنها به عنوان تروريست ياد نموده اند.

احتمال بازگشت بعثيها به قدرت، براساس شواهد، قريب به صفر مي باشد. اين گروه باتوجه به عملكرد صدام و سران بعث در عراق كه خشونتها و خون ريزيهاي آنان امروزه بر كسي پوشيده نيست، نمي توانند مدعي تكيه زدن بر كرسي قدرت شوند. به سخن ديگر، فرايند دمكراتيك براي آنها مسيري بن بست محسوب مي شود، لذا تنها از طريق تشديد ناامني و حمايت عنصر خارجي، اميد حضور در مصدر قدرت را دارند. حمايت افكارعمومي از حاكميت منتخب و روحيه بيگانه ستيزي ملت مبارز عراق اين گزينه را نيز بي اعتبار مي سازد.

- بايد اذعان نمود، شكست اين پروژه در عراق مي تواند ضربه مهلك ديگري بر پيكر فرسوده و بي رمق منافقين وارد آورد كه تداوم حيات خويش را مديون تحولات عراق مي دانند. فريب خوردگان وعده هاي دروغين گروه مذكور، بايد بدانند روند تحولات منطقه اي و جهاني، فضاي تنفسي منافقين را محدود نموده و بايد منتظر شمارش معكوس آنان باشند.

به نظر مي رسد گروه اپوزيسيون مسلح آواره، به دليل ناكامي هاي پي درپي و با جدايي افراد سرشناس از سازمان، عملاً فروپاشي كاركردي خود را اعلام نموده است، ولي اكنون با پيوند زدن اهداف خود به ديگر تروريستها، در تلاشند تا شايد از پرتو موفقيتهاي آنان هويت سازماني شان از بين نرود. سران اين گروه به اين باور رسيده اند كه پس از به قدرت رسيدن حاكميت مردمي شيعيان در عراق و برقراري پيوند وثيق با نظام جمهوري اسلامي، آنان گروهي فسيلي و آرشيوي محسوب مي شوند. به علاوه، برنامه مستند «گرگها» كه در اين ايام از سيماي جمهوري اسلامي پخش شده است، گواه ديگري بر جنايتهاي بي شمار آنان مي باشد. اينك به يمن وجود دولت مردمي در عراق، اين اسناد از آرشيو صداميان بيرون آمد تا بيش از پيش چهره تروريستي اين سازمان براي مردم ايران افشا شود. در گرماگرم نبرد فرزندان اين مرز و بوم با متجاوزان عراقي، منافقين با همكاريهاي تنگاتنگ و ساپورت اطلاعاتي نيروهاي عراقي، آنان را در به خاك وخون كشيدن غيرنظاميان ايراني ترغيب و پشتيباني مي نمودند. اين برنامه مستند، گوشه هايي از همكاريها و همراهيهاي اين سازمان آواره را به اميد تحقق اوهام و خيالهاي باطل آنان به تصوير مي كشد تا اگر كساني در داخل تاكنون نسبت به نيت و عملكرد آنان ترديدهايي داشتند و تحت تأثير القائات آنان بودند، با ديدن اين برنامه واقعيت برايشان آشكار شود.

اميد مي رود فريب خوردگان با تحليل صحيح واقعيتهاي داخلي ايران و شرايط منطقه اي، از ادامه همراهي با آنان سرباز زده و همچون ديگر اشخاص بريده از سازمان، از آنها جدا شوند؛ زيرا با روند موجود به زودي انزوا يا فروپاشي كامل آنان را بايد به نظاره نشست.


  • هیچ نظری یافت نشد

  نظر خود را اضافه کنید

  0
  https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9495578&tmpl=component
  نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  مهر 1359
  شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه