منافقين ، انتخابات عراق و دخالتها

Iraq Entekhab

مسأله دخالتهای سازمان مجاهدين خلق در عراق امر جديدی نيست. اين سازمان از سال 1986 و به دستور صدام حسين مقبور به عراق آمد و خون ملت عراق را در مناطق کردنشين و شيعه و حتی مناطق غربی عراق که محل حضور برادران اهل سنت ماست به بازی گرفت. اين مسأله کاملا روشن است و احتياجی به مناقشه و بحث ندارد.

اما من می خواهم از عراق جديد سخن بگويم، عراق پس از ديکتاتوری حزب بعث. پس از سقوط رژيم سابق عراق سازمان مجاهدين خلق که در ليست بين المللی گروههای تروریستی است دخالتهای آشکار خود را در امور داخلی عراق و تصميمات دولت منتخب از طريق دعوت از برخی عشاير و سياستمداران ورشکسته همانند صالح المطلگ و اياد جمال الدين و ضافر العانی و عدنان الدليمي و انتشار دروغ پردازی هایش بر روی سايت های وابسته و شبکه ماهواره ايش آشکار ساخت و با وقاحت تمام شروع به توهين و فحاشی علیه سياستمداران عراقی کرد و ملت عراق را به سخره گرفت و همچنان نيز به اين فعاليت های خود ادامه می دهد.

 

اين دخالت ها و دروغ پردازيهای منافقین پس از هر انتخابات و جشن ملی در عراق تکرار می شود.

ماهها قبل از برگزاری انتخابات، سازمان مجاهدين خلق اقدام به حمايت علنی از برخی نامزدها و جريانات سياسی کرد و به ادعای خود اعلام کرد که اين اشخاص و گروهها رأی واقعی مردم عراق برای مواجهه با ديکتاتوری وسرکوب دينی در عراق هستند اما پس از مشارکت مردم در اين انتخابات و اعلام نتايج اوليه ، اين جماعت ورشکسته شکست خورده که اقدام به سرمايه گذاری روی برخی سیاستمداران شناخته شده و طرد شده از انتخابات به حکم هيئت بازخواست و عدالت کرده بود شروع به تشکيک در حجم مشارکت مردم در انتخابات کرد و سپس اعلام نمود که در اين انتخابات تقلب وسيعی صورت گرفته است.

اين گروه تروریستی اینگونه به حضور پرشور ملت عراق در تعیین سرنوشت خود اهانت می کند و همه تنها نظاره گر هستند.

سازمان مجاهدين خلق به این دروغ پردازیهای خود اکتفا نکرد و روز جمعه در يکی از سایت های وابسته به خود ادعا کرد : " اتحاديه عرب و مسؤولين سازمان ملل و ناظرين بين المللی و آمريکايی اعتراف کردند که تقلب وسیعی در انتخابات قوه مقننه عراق رخ داده است و ناظر سازمان ملل می گويد که حجم مشارکت مردم تنها 40 درصد بوده است و نماينده اتحاديه عرب نيز شکایتی را به نماينده دبير کل سازمان ملل اد مليکرت پيرامون تقلب در انتخابات تقديم کرده است".

اين تنها يک نمونه از دخالتها و اکاذيب اين باند تروریستی فاشیست مستقر در خاک عراق است البته اين خشم و عصبانيت آنها مؤيد درستی انتخاب ملت عراق است که قلب تروریستها و بعثی ها را از شکست هوادارانشان به درد آورده است . همگان هم خوب می دانند که نمايندگان سازمانهای بين المللی حاضر در عراق همچون اتحادیه عرب و سازمان ملل و اتحادیه اروپایی و سازمان کنفرانس اسلامی بر شفافیت و درستی این انتخابات تأکيد کرده اند و حضور گسترده مردم را در پای صندوقهای رأی ستوده اند.

اما بالاخره اين پرسش باقی می ماند که چرا دولت عراق موضع محکمی را در قبال اين باند تروریستی بیگانه که تمامی دنیا شهادت به تروریستی بودن آن داده اند و فعالیتهای جنايتکارانه آن بیش از 40 سال است که استمرار دارد اتخاذ نمی کند. باندی که هزاران تن از مردم عراق را در کردستان و جنوب آواره و قتل عام کرد و ثروت ملت را به يغما برد و عربيت آنان را پايمال نمود.

به عنوان يک شهروند و نويسنده عراقی از پارلمان و دولت جديد و همچنين نمايندگانی که با اميد فراوان به آنها رأی داديم می خواهم که به این گروه جنايتکار اجازه تحرک و فعاليت را در عراق ندهند و درخواست دارم که تمامی رهبران اين سازمان به دليل دخالتهای منفی خود در امور داخلی عراق محاکمه شوند و بقيه اعضای آن نیز بدون ارائه طرح هایی از سوی دولت همچون جابجایی در عراق در اسرع وقت از کشور اخراج شوند.

حزب بعث از عراق برچيده شد، صالح المطلگ و ضافر العاني از انتخابات حذف شدند و باند جنايتکار مجاهدين خلق پرورش يافتگان بعث نيز کاملا از سرزمینمان برچيده خواهند شد.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9607649&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25