ناگفته هاي استقبال مقامات عراقي از هيئت ايراني

سفر دو روزه وزير امور خارجه كشورمان به عراق آن هم در آغازين روزهاي تشكيل دولت جديد در بغداد داراي نكات ظريف و مهمي بود.

يكي از اين نكات درخور توجه و تأمل، استقبال كم سابقه مقامات عراقي از منوچهر متكي و هيئت همراه وي بود كه از همان لحظات اوليه ورود هيئت ايراني به فرودگاه بغداد قابل درك و مشاهده بود.

حضور وزير خارجه عراق و حامد البياتي سفير اين كشور در سازمان ملل در فرودگاه و خوش و بش گرم و صميمانه آنان با متكي و اعضاي هيئت ديپلماتيك ايراني حكايت از ايجاد فضايي تازه در روابط دو كشور همسايه داشت. اين وضعيت زماني بيشتر ملموس شد كه پس از مذاكره مفصل دو وزير در وزارت خارجه عراق، هوشيار زيباري و منوچهر متكي با حضور در كنفرانس خبري از توافق دو كشور بر سر ايجاد كميسيون عالي مشترك براي تشكيل كميته هاي مرزي، صنعتي و امنيتي خبر دادند. در ابتداي اين نشست خبري هم كه شايد صراحت دوستانه يكي از مهمترين ويژگي هاي آن بود زيباري به زبان فارسي از حضور هيئت ايراني در عراق ابراز خرسندي كرد و آن را منفعت بزرگي براي دو كشور دانست.

از سوي ديگر نوري المالكي نخست وزير عراق نيز در ديدار با متكي بر نقش مؤثر و محوري ايران در تحولات منطقه تأكيد كرد و خواستار گسترش مناسبات دوجانبه شد. همچنين جلال طالباني رئيس جمهور عراق هم به گرمي پذيراي هيئت ايراني شد و به افتخار حضور اين هيئت در بغداد ضيافت شام مفصلي ترتيب داد و در انتها نيز با زبان شيرين فارسي از حضور يكايك ميهمانان ايراني درعراق تشكر و قدرداني كرد.

دليمي: عراق وطن دوم شماست

اين استقبال گرم در ديدار و نشست مشترك وزيرخارجه كشور ما با رهبر جبهه توافق و جمعي از چهره هاي برجسته شيعه و سني عراق هم تكرار شد.

عدنان الدليمي رهبر جبهه (اهل سنت) توافق در كنفرانس خبري مشترك با متكي، عراق را كشور دوم وزير امور خارجه كشورمان دانست. همچنين رئيس مجلس نمايندگان عراق كه عضو فراكسيون جبهه عرب هاي سني عراق است در مراسم استقبال از وزير خارجه ايران با لباس عربي حاضر شد كه اين مسئله نزديكي بيش از پيش روابط ميان دو ملت ايران و عراق را نشان داد.

وي پوشيدن لباس عربي را نوعي ابراز احترام ويژه به ميهمانان ايراني خود دانست و حتي به شوخي «عارف طيفور» معاون كردتبار خود را سرزنش كرد كه چرا با لباس محلي كردي به استقبال متكي نيامده است.

اين گفتارها و رفتارها نشان از عمق علائق دو طرف به گسترش روابط و مناسبات في مابين داشته و دارد. البته اين همه در شرايطي صورت گرفت كه اشغالگران عراق به ويژه آمريكايي ها با بهره جويي از شبكه گسترده تبليغاتي خود مدام كوشيده اند ايران را در مقابل ملت و دولت عراق معرفي كرده و به بهانه هاي واهي و غيرمنطقي كشورمان را متهم به دخالت در امور عراق نمايند ولي اين استقبال گرم و توافقات حاصله از مذاكرات از جمله راه اندازي كنسول گري ايران در بصره، تشكيل كميسيون عالي مشترك و تأكيد بر اجراي اسناد همكاري كه در گذشته به امضاي طرفين رسيده خط بطلاني بر تلاش بيهوده اشغال گران كشيد.

توانايي امنيتي ميزبان

از ديگر نكات مهم اين سفر اثبات توانمندي نيروهاي بومي عراق در ايجاد امنيت بود.

نظاميان آمريكايي مهمترين بهانه اي كه طي سه سال گذشته به آن تمسك جسته و حضور خود را در عراق توجيه كرده اند فراهم كردن امنيت براي مردم عراق از يك سو و عدم توانايي نيروهاي بومي در اين زمينه از سوي ديگر برشمرده اند، اما آنچه كه در سفر اخير وزير خارجه كشورمان آشكارا ديده شد، خلاف اين مسأله را به اثبات رساند.

به عبارت بهتر نظاميان آمريكايي فقط توانسته اند به مدد استفاده از انواع و اقسام سلاح هاي سبك و نيمه سنگين، هزاران سرباز مجهز به سلاح هاي پيشرفته نظامي، هلي كوپترهاي مدرن و چند كيلومتر ديوارهاي عظيم بتوني، امنيت نسبي را آن هم فقط براي منطقه محدودي از بغداد موسوم به منطقه الخضراء يا همان محدوده سبز فراهم نمايند. اما نيروهاي بومي عراق در طول دو روز سفر هيأت ايراني به خوبي موفق شدند امنيت و آرامش را براي اين هيأت بلندپايه سياسي فراهم كرده و به عبارتي توانمندي خود را به رخ آمريكائي هاي اشغالگر بكشند. اين توانمندي مقتدرانه به خصوص در هنگام عبور و مرور اتومبيل هاي حامل هيأت ايراني و اسكورت هوشمندانه آنها از سوي نيروهاي بومي در نقاط مختلف عراق به ويژه مناطق پرخطر آشكار و عيان بود.

نمايش مقتدرانه امنيتي نيروهاي بومي سخن بسياري از كارشناسان مسائل سياسي عراق و حتي مسئولان اين كشور است كه حضور اشغالگران در اين كشور را مانع بروز استعدادها و توانايي هاي بالقوه نيروهاي عراقي دانسته و خواستار تعيين جدول خروج اشغالگران از اين كشور شده اند.

زيباري: خروج اشغالگران تا پايان سال

در همين راستا به سراغ هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق رفتيم و از او پرسيديم: با تشكيل دولت جديد عراق طبيعي است كه شايد اولين خواسته ملت عراق از دولت جديد تعيين جدول خروج اشغالگران باشد، آيا شما اين خبر خوش را به مردم عراق مي دهيد كه به زودي جدول فوق تعيين شده و اشغالگران از عراق خارج شوند؟

زيباري در پاسخ اولويت اول دولت فعلي عراق را خروج اشغالگران ندانست اما گفت: اولويت نخست ما حفظ امنيت براي شهروندان عراقي و مقابله با عوامل صدام و تروريست هاست.

وي حضور نيروهاي چند مليتي در عراق را طبق موازين شوراي امنيت سازمان ملل ذكر كرد ولي در عين حال تصريح كرد: طبق آخرين بيانيه شوراي امنيت دوره قانوني حضور نيروهاي چند مليتي پايان امسال تمام مي شود مگر اينكه دولت جديد عراق از آنها بخواهد كه بيشتر بمانند.

از وزير خارجه عراق پرسيديم اما مقامات آمريكايي گفته اند كه ما توجهي به اين بيانيه نداريم و هر موقع كه دلمان بخواهد از عراق خارج مي شويم حتي بعضي از آنها بحث حضور 5سال يا بيشتر را مطرح كرده اند نظر شما در اين باره چيست؟

زيباري در پاسخ به اين سؤال تاكيد كرد: اين ما هستيم كه تعيين مي كنيم. وقتي ما تشخيص بدهيم كه نيروهاي پليس و امنيتي مي توانند امنيت مردم را برقرار كنند در نتيجه آن موقع نيازي به نيروهاي خارجي نيست.

وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا كار بازسازي حرمين عسكريين در سامرا شروع شده است گفت: كار بازسازي حرمين شروع شده و در عين حال پيشنهادات زيادي نيز از نقاط مختلف دنيا به ويژه جمهوري اسلامي ايران براي مشاركت در بازسازي حرمين دريافت كرده ايم.

رئيس مجلس عراق: اشغالگران عامل ناامني اند

محمود المشهداني رئيس مجلس نمايندگان عراق از ديگر مقامات بلندپايه عراقي است كه در گفت وگو با خبرنگار كيهان تصريح كرد: مطمئنا وجود اشغالگران در هر منطقه و هر كشوري موجب بي ثباتي و ناامني است.

وي با اشاره به ادعاي اشغالگران مبني بر ماندن در عراق براي ايجاد امنيت گفت: اگر بتوانيم مشكل امنيتي را با كمك دوستانمان در ايران و عربستان حل كنيم در آن صورت خواهيم توانست بهانه را از آنان بگيريم و بگوييم ما در پرونده امنيتي خود موفق و پيروز شديم بفرماييد از كشور ما خارج شويد.

المشهداني در عين حال تاكيد كرد: حضور نيروهاي بيگانه در خليج فارس تهديد كننده امنيت خليج فارس است و كشورهاي منطقه همه بايد با هم مشاركت كنند و بهانه حضور نيروهاي خارجي را از آنان بگيرند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه شما چه برنامه اي براي خروج اشغالگران داريد گفت: با تشكيل دولت جديد عراق و طبق قوانين و بيانيه شوراي امنيت سازمان ملل، نيروهاي خارجي بايد از عراق خارج شوند در غير اين صورت ما از موضع مجلس از دولت خواهيم خواست تا براي خروج نيروهاي خارجي برنامه ريزي كند.

رئيس مجلس نمايندگان عراق با تاكيد بر نقش ارزنده ايران در ايجاد ثبات و آرامش در عراق گفت: اميدوارم ايران همچنان نقش مثبت و فزاينده اي در ثبات و امنيت عراق داشته باشد.

وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه تحليل شما درباره فشار كشورهاي غربي به ايران در خصوص مساله هسته اي چيست؟ اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران طبق قوانين بين المللي به دنبال كسب فناوري صلح آميز هسته اي است و تاكنون هم همكاري مناسبي با سازمان هاي مربوطه داشته است.

وي افزود: من فكر مي كنم فشار غربي ها و جنجال رسانه اي آنها درباره مساله هسته اي ايران بيشتر براي ترساندن كشورهاي منطقه از فناوري صلح آميز هسته اي ايران است.

المشهداني تصريح كرد: دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي حق ايران و همه كشورهاي منطقه است و ما هم نگران مساله هسته اي ايران نيستيم و فكر مي كنيم اگر قرار است نگران باشيم بيشتر بايد نگران فعاليت كشورهايي كه چارچوب هاي قانوني را نپذيرفته اند باشيم.

اين موضع رئيس مجلس نمايندگان عراق همچون موضع هوشيار زيباري وزيرخارجه عراق است كه در كنفرانس خبري مشترك با متكي بر حق مسلم هسته اي ايران تاكيد كرد و تحقق آن از سوي ايران را شفاف و قانوني دانست.

مواضع فوق به خوبي نشان مي داد كه علي رغم تبليغات آمريكايي ها سران كشورهاي منطقه به ويژه همسايگان ايران به هيچ وجه از فعاليت هاي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران نگران نيستند و آن را حتي به نوعي مايه صلح و ثبات منطقه نيز مي دانند.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب پربازدید سایت

مطالب پربازدید بخش یادداشت

مهدی عسکری، بنیاد هابیلیان

یک سلیمانی و یک ایران

در پی شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس

خون‌شریکی مردم ایران و عراق در نقطه اوج

محمد حسین‌زاده، بنیاد هابیلیان

ریش ضدانقلاب و پنبه دزدهای اجاره‌ای آبان و دی ۹۸

سید رضا قزوینی غرابی – بنیاد هابیلیان

مشاوران رئیس جمهور آمریکا در پرونده ایران چه کسانی هستند؟

حمیدرضا مقدم‌فر؛ مشاور فرهنگی رسانه‌ای فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

حاج اسماعیل بهترین بدیل حاج قاسم

دکتر سیدمحسن موسوی‌زاده، بنیاد هابیلیان

استراتژی کشته‌سازی؛ خیال‌بافی منافقین روی فضای مجازی

علی رحمانی، بنیاد هابیلیان

نسبت منافقین و پروژه سخیف کشته‌سازی

شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان