منافقین و فاشیست‌های اروپا

یکی از مسائل غامضی که مطالعات مربوط به گروهک تروریستی منافقین با آن روبه رو است پیوند ناخودآگاه  این گروه جنایت کار  با جریانهای راست افراطی در اروپای معاصر است. با شکست خوردن سیاستهای دولتهای چپ گرا در اروپا مانند دولت امانوئل مکرون در فرانسه و حزب دموکرات مسیحی در آلمان گروهها و جریانهای راست گرای افراطی مانند جبهۀ ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن در فرانسه به قدرت سیاسی نزدیک‌تر شده اند. اما این جریانها به دلیل ماهیت به شدت ملی گرایانه و افراطی خویش  و در برخی موارد دست زدن به خشونت و ارعاب برای نیل به اهداف خویش (مانند جزیان نئونازی در اروپا) شباهت های عجیبی به گروهگ منافقین دارند. به زعم ما همین شباهت ها راست افراطی اروپایی را وارد یک اتحاد ناخودآگاه با مجاهدین خلق می کند چرا که راست اروپایی حتی پیش از قدرت گیری هیتلر در 1933 در آلمان ماهیت توسعه طلبانه و جنگ افروزانه ی خویش را به نمابش گذاشته است. پس نباید از دوستی این جریان با فرقه ی آدم کش رجوی چندان تعجب نمود. نکته ی دیگر وجود ماهیت فرقه گرایانه ی هر دو جریان منافقین و راست های افراطی است که موجب نزدیکی هر چه بیشتر این دو جریان به یکدیگر می شود. برای مثال ساختار حزب نئونازی نیز مبتنی بر نوعی کیش شخصیت مشابه گروهک منافقین است. اما مسئله ی مهمتر دشمنی با ایرانِ انقلاب اسلامی است. ایران به دلیل ماهیت تغییر خواه خویش، راست های اروپایی را همانند منافقین بر می آشوبد زیرا جریان راست‌گراها دستی نیز در دامان محافظه کاران ثروتمند اروپا دارند اما منافقین بدین خاطر از تغییر گریزانند که این تغییرات علی الخصوص در خاورمیانه می توانند به حذف حامیان قدرتمند این گروهک تروریستی همچون عربستان سعودی بیانجامد. اما بایستی در پرده ی نصیحت سخنی به راست افراطی اروپا گفت که اگر خواهان افزایش محبوبیت خویش در نزد ملت خود هستید و قصد کسب قدرت سیاسی در سرزمین خویش را خواهانید از گروهی که با دادن دست دوستی به دیکتاتور سابق عراق و به خاک و خون کشیدن 12000 انسان بی گناه و نیز انجام اعمال شنیعی مانند کندن پوست بدن افراد آن هم به صورت زنده زنده به منظور تخلیه ی اطلاعاتی افراد و جاسوسی برای بیگانگان علیه منافع کشور خویش و هزاران جنایت ریز و درشت دیگر شخصیت خویش را در نزد ملت ایران به لجن کشیده است، حمایت نکنید زیرا این فرقه ی تروریستی شما را با خود به منجلاب فساد و نیستی خواهد کشید. حمایت و اتحاد با منافقین تله ای است که می تواند هر  دسته و گروهی را به نابودی بکشاند.   


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب پربازدید بخش یادداشت

شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان