تروریسم در غرب؛ از پندار تا واقعیت

Teroregharb

در تعريفی ساده از تروريسم در لغت‌نامه دهخدا آمده است: «اصل حكومت وحشت و فشار؛ اصول حكومتى كه در فرانسه از 1793 تا 1794 م مستقر بود. در زبان فارسى، اين كلمه به اصلى اطلاق مى‌شود كه در آن از قتل‌هاى سياسى و ترور دفاع گردد»

همانگونه که دهخدا متذکر می‌شود، تروریسم در عرصه جهانی اتفاق جدیدی نیست. تاریخ کشورهای مختلف مملو است از اقدامات تروریست گونه که با وحشت و فشار سعی در دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی و شخصی خود داشته‌اند. اما براساس آنچه که در اذهان عمومی ثبت شده است، بحث مربوط به تروریسم در مفهوم امروزی آن بالاخص از دیدگاه غرب، به حوادث 11 سپتامبر برمی‌گردد. این در حالی است که در چند قرن گذشته سازمان‌هایی چون بریگاد سرخ در ایتالیا، گروههایی قوم‌گرا و سازمان‌هایی کاملا تروریستی بودند که با اهداف انقلابی اقدام به ترور اشخاص و گروهها به صورت مسلحانه می‌نمودند. البته باید اقدامات نژادپرستانه آمریکا بر علیه سرخ‌پوست‌ها، سیاه‌پوست‌ها و در مرحله‌ای حتی بر علیه یهودیان را نیز در نظر گرفت که شکل‌دهنده حکومت وحشت و ترور در تاریخ این کشورها بوده است. به عنوان مثال پس از ورود اروپائیان به آمریکا در قرن 17 آنها با فرض وحشی تلقی نمودن بومیان آمریکا آنها را به صورت قتل‌عام‌های دسته جمعی از بین می‌بردند.

با وجود این همه تحرکات تروریست‌گونه در تاریخ غرب، در دو دهه گذشته تمام تلاش رسانه ها و زمامداران غربی بر این بوده است تا با منحرف نمودن افکار عمومی جهان به سمت مسلمانان و ارائه چهره‌ای خشن از مسلمانان، تروریسم را معطوف به منطقه غرب آسیا نموده است. آن‌ها با حضور در منطقه و با در اختیار قرار دادن پول، سلاح و کارشناس نظامی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به گروه‌های افراطی، در قالب مبارزه با تروریسم اهداف سیاسی و اقتصادی خود را پیگیری می‌نمایند. در شرایط کنونی، این نحوه دستیابی به اهداف از نوع غربی آن، منطقه را به ناامن‌ترین منطقه جهان تبدیل نموده است به گونه ای که خطر تجزیه برخی از کشورها چون عراق و سوریه را تهدید می‌کند. بسیاری معتقدند که هدف اصلی ایجاد این ناامنی در منطقه غرب آسیا، بوجود آوردن حاشیه امنی برای موجودیت رژیم صهیونیستی بوده است تا نامشروع بودن این رژیم را کم اهمیت‌تر جلوه دهد. حتی اگر چنین دیدگاهی درست باشد، با پیروزی جبهه مقاومت در بسیاری از مناطق سوریه و عراق، حصول چنین هدفی برای قدرت‌های غربی سخت‌تر شده است.

درهرصورت کشورهای غربی با تجارب بسیاری از تحرکات تروریستی در قرون گذشته امروزه سعی در متمرکز نمودن جنگ‌های تروریستی در منطقه غرب آسیا دارند غافل از اینکه در چند سال گذشته تحرکات تروریست‌های داعشی در کشورهای غربی نیز برای آن‌ها دردسرساز شده است. نویسنده در این یادداشت و یادداشت‌های بعدی در نظر دارد تا به تاریخچه تروریسم در کشورهای غربی از نژادگرایی گرفته تا نسل‌کشی بپردازد. تروریسم در قالب سازمان‌هایی چون بریگاد سرخ در ایتالیا، ارتش سرخ در آلمان و نژادگرایی در آمریکا مسائلی است که جای بحث بسیار دارد تا در نهایت بتوانیم به این اصل مهم دست یابیم که سرمنشأ تروریسم نه‌تنها در غرب آسیا و در میان مسلمانان و اسلام نیست بلکه تاریخ اشکال مختلفی از تروریسم را به خود دیده است که آمریکا و اروپا نیز از آن بی‌نصیب نبوده‌اند. تروریسمی که از گروه‌های تروریستی گرفته تا تروریسم حکومتی را شامل می‌شود و به شکل نظام‌مند شکل‌دهنده به تحرکات تروریستی در تاریخ غرب بوده ‌است.

 

 

 

 


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9040353&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید