مقابله با پرخاشگری در فرقه رجوی

Dad

روانشناسان معتقدند پرخاشگری و عصبانیت مصداق های گوناگونی دارد که گاهی نا امنی یکی از آنهاست . در حقیقت این رفتار یک پاسخ دفاعی به ناامنی است که شخص یا اشخاص پرخاشگر در آن قرار گرفته است .

رفتار دشمنانه و تند به هنگام عدم سازگاری با موقعیت یکی از جلوه های آشکار بروز ناکامی است . مساله ثابت شده این است که ناکامی باعث می شود تا شخص برای تسکین موقت دردها ، شکست ها و ناکامی های خود به پرخاشگری رو آورد .

اگراوضاع گروهک منافقین را بررسی کنیم استیلای رجوی بر مجموعه ای از انسان ها دراین سازمان همواره باشکست ها و هدر رفتن سرمایه های مادی و معنوی اعضای آن بوده است . بازخوردهای طبیعی آن رانیزمی توان در ابعاد گوناگون رفتار رجوی مشاهده کرد . در گذشته رجوی گاه آنقدردچار عقده خود کم بینی می شد که خود را در مقابل صدام تا حد یک نوکرو مهره پایین می آورد و گاهی نیز دوست داشت نقش یک رهبر کاریزماتیک را برای نیروهای تحت سلطه اش بازی کند.اما در هر دو صورت هنگام شکست ها رفتارهایی غیر طبیعی از خود بروز داده و می دهد . زندانی و شکنجه کردن نیروهای ناراضی ، طلاق های ایدئولوژیک ، اعدام های درون گروهی افراد ناراضی تنها بخشی از بازخوردهای عصبی شکست های رجوی در طول سه دهه گذشته بوده است. رجوی همواره تلاش کرده تا ناکامی های خود را به حساب دیگران بنویسد و همه را مستوجب عصبیّت و خشم خود بداند. البته سردمداران باند رجوی دراین مورد بسیار وامدار رهبر تروریست خود بوده و هستند .

اگر اوضاع چند ماه اخیراین گروهک را مرور کنیم ، با شکست جدید – که ناشی از انتقال حفاظت اشرف به دولت عراق بود – منافقین بر طبق سابقه گذشته خود تلاش کردند تا عصبیت ناشی از شکست خود را به گونه ای بروز دهند. این عصبیت درموارد مختلفی بروز پیدا کرد . مرور برخی از این موارد که در چند هفته اخیر روی داده است می تواند مویّد اثبات این مدعا باشد : " با چند روز فاصله ( والبته استغفار از این بابت ) اطلاع یافتم که یکی از شعب چند نبش وزارت اطلاعات رژیم آخوندی ... که در کادر جنگ دیرینه و کثیف روانی با آن وزارت شکنجه و ترور ، علیه مقاومت مشروع و سرافراز مردم ایران و بالاخص بر علیه پاکبازترین آن که دراشرف مستقرند ، تنظیم شده است ، گریزی بسیار احمقانه هم به نام اینجانب زده است ." *

در همین مطلب می توان اوج عصبانیت رابه گونه ای دیگر نیز یافت : " ... به هیچ وجه روی نام من سرمایه گذاری نکنید . چنین ترفندی جز به سوختن ریش و عمامه شما و بور شدن بوزینه هایی که درقالب شعب وزارت اطلاعات به ساز شما می رقصند ، منجر نخواهد شد . " *

این مطلب که نوعی عصبیت دائمی درافکار اندیشه های منافقین حکمفرماست بر کسی پوشیده نیست اما با بروز بحران های گوناگون شدت این عصبیت ها نیز فرق می کند. به عبارت دیگر دامنه شکستها و شدت شکست رابطه مستقیمی با شدت پرخاشگری منافقین در شرایط گوناگون دارد : " ... هرروز در رسانه های رژیم شاهد هستیم که بالا و پایین مقامات آخوندها تلاش می کنند این پیروزی ها را یا مخدوش کنند و یا علیه آن عربده کشی و یقه درانی نمایند . ... یکی نیست به او و خط دهندگان این خود فروخته خائن بگوید که قبل از این غلطهای زیادی که به تحلیل شرایط کنونی و نقش سازمان مجاهدین در صحنه بین الملل و منطقه ای ، به داد رژیم در گل مانده خودتان که هر روز شاهد سگ دعواها و پاچه گرفتن ها از یکدیگر هستید برسید . "

گاهی نیز این موارد از شدت عصبیت به هذیان گویی مفرط و غیر قابل کنترل منجر می شود . تصورش را بکنید کسانی که قرار است نجات دهندگان ملت ایران از ظلم و جور باشند! چگونه به پرت پلا گویی می افتند : " ابله آخوندی در کتاب خواند که هر کس ریش دو قبضه داشته باشد کانا و مخبّط است ، چون نگاه کردن دو قبضه ریش اندازه کرد ، یک قبضه آنرا گرفت و بر سر چراغ تا قبضه دوم بسوزاند تا ابله نباشد که ریش و صورت هر دو بسوخت بر حاشیه کتاب اطلاعات آخوندی باید نوشت مجرّب است ! " و درادامه همین مقاله نیز آشفتگی درونی منافقین اینگونه نمایش داده شده است : " شادمانی زود هنگام ارتجاع وحشی دیرپا نبود ! ارتجاع وحشی ، نه اطلاعات ابله ..." تصور شدت عصبانیت و اوج ناکامی در چند ماهه اخیر نیز به راحتی از درون مطالب فوق قابل استخراج است .

البته درموارد زیادی نیز واکنش های عصبی زیادی که از جانب نیروهای فرقه رجوی بروز پیدا می کند ناشی از کمبود و عدم آزادی در مسائل جنسی است . بر اساس تئوری آزادی فکر و روان ، یکی از مواردی که باعث بروز سرخوردگی شدید و بروز رفتارهای دور از تعقل و منطق می شود ناکامی در اهداف جنسی است . افراد فرقه رجوی سالهاست که بنا بر حکم قرون وسطایی مسعود رجوی از حق داشتن زن و فرزند محروم هستند .

برطبق آموزهای دینی و اسلامی رهبانیت و ترک دنیا امری مزموم است و هیچگاه و با هیچ هدفی از بندگان خدا خواسته نشده تا دست به ترک دنیا بزنند . تشکیل خانواده بر طبق آیات متعدد قرآن باعث ایجاد آرامش و سلامت در میان انسان ها می شود . درحال حاضر جدا از امراض زیادی که براثر عدم تشکیل خانواده دامنگیر زنان و مردان فرقه رجوی شده است ، آشفتگی های روحی و روانی متعددی نیز بر روابط آنها سایه افکنده است و طبیعی است که آنها نتوانند ازعهده تسلط بر خود و خویشتن داری و پاسخ گویی ساده در مقابل آنچه که بر خلاف میلشان است برآیند .

و باز هم روانشناسان راه های زیادی را برای درمان واکنش های هیستریک پیش رو قرار داده است . راههایی که می تواند برای غلبه بر عقده های حقارت ، کمبودهای عاطفی و بسیاری از اختلالات روحی و روانی دیگر بسیار مثمر ثمر واقع شود .گوشه ای از این راه ها را مرور می کنیم :

1 – ریلکس کردن تک تک اعضاء بدن . یعنی به اعضا بدن حالت نرمش و استراحت داد .

2 – مدیتیشن یا مراقبت . در این راه باید در نهایت مراقبت از خود تلاش نمود تا از بروز عصبانیت مجدد خودداری شود .

3 – مشت کوبیدن به اهداف خیالی در مواقع عصبانیت . مثل مشت کوبیدن بر بالشت که بسیار برای تخلیه روانی مناسب است .

4 – ماساژدادن شقیقه ها برای تمدد اعصاب و القاء آرامش به بدن .

5 – خنک کردن بدن از طریق دوش گرفتن یانوشیدن آب خنک . این روش باعث می شود آرامش آنی به بدن باز گردد . این روش بیش از حد برای نویسندگان عصبی فرقه توصیه میشود .

6 – نوشتن آن چیزی که باعث خشم می شود و سوزاندن آن قبل از طلوع آفتاب هم به عقیده روانشناسان معجزه می کند .

7 – سرگرم کردن خود با بازی یا صحبت کردن با دیگران . در این روش آهسته آهسته موارد پرخاشگری از درون افراد به بیرون می رود .

8 – ورزش کردن . البته در این مورد ورزش کردن نباید فقط مقابل دوربین سیمای آزادی و برای آزادی ایران !! باشد بلکه منظور از ورزش کردن ، ورزش واقعی و غیر تبلیغاتی است .

9 – تغذیه مناسب . دراین روش بدن احتیاج مبرمی به ویتامینها و پروتئین ها دارد و باید برای تحریک عصب آرامش از روشها و مدلهای تغذیه مناسب بهره برد .اگر چه در حال حاضر با مرگ سید الرییس ، دامنه ورود انواع ویتامین جات به اشرف تا حدود زیادی کم شده است اما درحال حاضر خوشبختانه با ممانعت برخی از مزدوران حزب بعث ، افراد اسیردر فرقه رجوی می توانند این امید را داشته باشند که می توانند سهمیه غذای بیشتری داشته باشند .

10 – کمی صبر کردن و نفس کشیدن . اگر کمی منطق و عقل – فقط کمی منطق و عقل – به کاربرده شود با اندکی تامل می توان به آرامش رسید و از واکنش های غیر عقلانی جلوگیری کنند .

11 – ابراز علاقه کردن به کسانی که دوستشان داریم . دراین مورد بیش از آنکه برای افراد در بند در اشرف بتوان توصیه ای کرد مجبور به سکوت هستیم زیرا این بیچارگان سالهاست که باید واژه دوستت دارم رافقط به زن و مردی بگویند که از انسانیت قرن ها فاصله دارند و دوست دارند همه چیز را بر اساس امیال خود تنظیم کنند . در حقیقت این توصیه روانشناسان دردناک ترین توصیه به افراد فرقه رجوی است زیرا آنها امروز متاسفانه چیزی در باطنشان برای دوست داشتن ندارند.


  • هیچ نظری یافت نشد

  نظر خود را اضافه کنید

  0
  https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9495626&tmpl=component
  نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  مهر 1359
  شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه