مبلغین بی جیره و مواجب منافقین

Faryade Gel

آنها که امروز به زعم منافقین سرمایه های این فرقه برای آینده شان محسوب می شوند نمی توانند برای برون رفت این فرقه از بحران های فزاینده ای که روز به روز بیش از پیش با آن گرفتار هستند کاری از پیش ببرند.

دیدگاه این فرقه به شخصیت هایی همانند آلخو ویدال کوآدراس، ریموند تنتر،و برخی از پارلمانترهای اروپایی بیش از آنکه راهگشای این فرقه در مشکلات و مصیبتها باشد صرفا بهره برداری تبلیغاتی و تاریخ مصرف دار از گفته های این افراد است.

این افراد نه به واسطه قبول کارآمدی این فرقه بلکه به واسطه تلاش برای تسویه حساب با نظام جمهوری اسلامی است که اقدام به حمایت از این فرقه می کنند و منافقین نیز این مساله را به خوبی درک می کنند اما ترجیح می دهند حمایت این افراد از خود را به حساب اعتقاد قلبی این ایشان به تشکیلات خود معرفی کنند.

حداکثر تلاش این افراد و کشورها را می توان به این مساله معطوف نمود که منافقین از لیست های تروریستی خارج شوند زیرا می دانند که این فرقه علیرغم تبلیغات گسترده ای که برای خود انجام می دهد، درایران به اندازه انگشتان یک دست نیز طرفدار ندارد. در طول 30 سال گذشته گروه ها و افراد زیادی بوده اند که در مقاطع زمانی گوناگونی از این فرقه حمایت کرده اند اما کم کم با پی بردن به این مساله که حمایت آنها از منافقین هیچ تاثیری در سقوط و افول نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد راه خود را گرفتند و به دنبال ابزار دیگری برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی رفتند. اگر صفحات نشریه مجاهد را ورق بزنیم نظیر این گروه ها و افراد و شخصیت ها و نهادهای کاغذی، بسیار یافت می شود اما کجا هستند آنها که روزی منافقین از حمایت آنها به عنوان یکی از پایه های اصلی حمایت جهانی از خود و به تبع آن زمینه سازان سقوط "رژیم آخوندی" نام می بردند؟

بسیاری گروه ها و افراد بودند که در طول این سال ها تلاش وافری انجام دادند تا به زعم منافقین "عزت و سربلند ی اپوزسیون رژیم ایران را به دنیا نشان دهند" .

خروج منافقین از لیست تروریستی را نیزنباید به حساب کارکرد این افراد و کشورها گذاشت زیرا خروج منافقین تنها مرهون یک کار پر هزینه ی چند ساله بود . در حقیقت خروج منافقین نه بر اساس سیکل حقوقی ترسیم شده در رسانه های منافقین بلکه بر اساس هزینه کردهای نجومی این فرقه در دادگاه ها و برای افراد سیاسی گوناگون بود .

اگر مروری بر سابقه حمایت افراد گوناگون از این فرقه داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که بسیاری از حامیان این فرقه به دلیل حمایت از یک گروه بالفطره تروریستی ، در کشور خود زیرسوال رفته اند و همتایان آنها، رسانه ها و افکار عمومی کشورهایشان این افراد را مورد مواخذه قرار داده اند

دسته دیگر افراد و گروه هایی هستند که تحت تاثیر جوّ روانی و عاطفی که منافقین ایجاد نموده اند . بنابراین ناخواسته اسیر تبلیغات بیرونی می شوند که منافقین معمولا برای جذب نیروهای جدید از آن استفاده می کنند یا به عبارتی بهتر ناخواسته در زمره همان نیروهایی در می آیند که درسیکل مغز شویی سازمان گرفتار میشوند و گمان می کنند از یک تشکیلات انقلابی و مردم خواه دفاع می کنند.

چیزی که در مورد گروه دوم قابل ذکر است این است که این افراد در حمایت خود از منافقین با تعصب کورکورانه ای برخورد می کنند بدون آنکه بدانند دچار یک فریب و ترفند فرقه شده و مبلغین بی جیره و مواجب منافقین شده اند .


    • هیچ نظری یافت نشد

    نظر خود را اضافه کنید

    0
    https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9233850&tmpl=component
    نظر شما به دست مدیر خواهد رسید