فریب، سلاح کارآمد منافقین

Drogh123یکی از پشتوانه های اساسی هر گروه، حزب، تشکل و هر آنچه که از اجتماع چند نفر در کنار یکدیگر تشکیل شود، برای فراگیر شدن و اثر گذاری نیاز به نیروی انسانی فعال و قابل توجه دارد. به عبارتی دیگر گروه ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی برای اینکه بتوانند در جامعه هدف خود که می تواند در هر سطحی تعریف شود موثر باشند، باید در کنار بالا بردن کیفیت و توان نیروی انسانی خود به افزایش تعداد اعضایشان نیز توجه نمایند.

از این روست که احزاب سیاسی، تشکل های مردمی و اجتماعی سعی دارند با برطرف کردن بخشی از نیازهای عمومی و هدف گذاری مورد نظر بخش قابل توجهی از جامعه به فراگیر شدن تشکل خود کمک نمایند.

گروه های این چنینی می دانند که پویایی و فعال بودن گروه شان وابسته به دغدغه مندی اعضا است و اگر اعضا پیش از ورود و عضویت، با اهداف حقیقی آن تشکل آشنا شده باشند و آنرا در راستای دغدغه های خود بدانند، بی تردید برای رسیدن به اهداف تعریف شده از تمام توان خود بهره می برند.

از طرف دیگر معدود گروه هایی نیز وجود دارند که محوریت فعالیت آنها، از جذب نیروی انسانی تا فعالیت در عرصه های اجتماعی، اطلاع رسانی و ارتباط گیری، بر پایه فریب نهاده شده است. از آنجایی که این گروه ها هدف گذاری نامشروعی دارند و دغدغه هایشان تناسبی با خواسته های اجتماعی جامعه ندارد، می بایست برای فعالیت و بقا از حربه فریب استفاده نمایند.

گروهک تروریستی منافقین یکی از همین گروهها است که برای جذب بیشتر نیرو و همچنین حفظ افراد باقیمانده و سرخورده وابسته به خود، از حربه دروغ و فریب برای این منظور استفاده می کند.

بسیاری از اعضای جدا شده از گروهک تروریستی منافقین در گفتگوهای پس از جدایی شان از این تشکیلات تروریستی به این مسئله اذعان داشته اند که در مرحله جذب به این گروهک و حتی در هنگام عضویت در این تشکیلات و فعالیت در آن، فریب سرکردگان این گروهک را خورده اند؛ بدین گونه بسیاری از افرادی که برای پیدا کردن شغل به کشور های همسایه ایران می رفتند، در تور این گروهک تروریستی گرفتار شده و با وعده اینکه پس از عضویت در این گروهک می توانند در یک کشور غربی زندگی خوبی داشته باشند، فریب آنها را خورده و سال های زیادی اسیر این گروهک شده اند.

این گروهک در فازی دیگر همچنین تلاش دارد تا با تبلیغات دروغین و استفاده از ابزار تزویر و تطمیع، با فریب بعضی سیاستمداران و افرادی که به نوعی در جامعه مطرح باشند، برای خود مشروعیت دست و پا کند. خواه این فریب  تعدادی جوان جویای کار باشد، یا یک هنرمند و فعال اجتماعی و خواه یک سیاستمدار و یا یک سناتور فرانسوی.

فلیپ دالیه، سناتور فرانسوی که شب گذشته به همراه هیئت پارلمانی فرانسه به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است، از جمله فریب خوردگان منافقین است. او که چند سال پیش در اجتماع منافقین در پاریس شرکت کرده است، اذعان می کند حضور او در این اجتماع  به سبب فریبش توسط این گروهک تروریستی بوده است.

منافقین با آگاهی از بدنامی شان در جامعه بین الملل با ایجاد انجمن ها و تشکل های پوششی تلاش دارند تا با پنهان شدن در پشت این تشکل ها اهداف منافقانه خود را پیش برند و چون نمی توانند با ترسیم چهره واقعی شان برای خود سمپات فراهم کنند به سلاح فریب متوسل می شوند.

 


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9593426&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25