فروغ بي‌فروغ

آخرين تلاش هاي مذبوحانه گروهك منافقين

آخرين تلاش هاي مذبوحانه گروهك تروريستي منافقين براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران و براندازي آن در مرداد سال ‪ ۱۳۶۷‬با مقاومت دلاورمردان بسيج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در هم شكسته شد و شرمساري و ننگ هميشگي را براي اين گروهك فريب خورده و سران مزدور آن برجاي گذاشت.

Mersad

عمليات گروهك منافقين تحت عنوان "فروغ جاويدان " درواقع حركتي كاملا سازمان دهي شده و با استفاده وسيع از امكانات ارتش عراق، كمك هاي اهدايي قدرت هاي بيگانه و بكارگيري تمامي توان و نيروهاي اين گروهك اعم از نيروهاي حاضر در عراق و اعضاي مقيم اروپا

و ديگر كشورها انجام شد.

شرايط خاصي كه در داخل كشور بوجود آمده بود به جهت پذيرش "قطعنامه ‪ " ۵۹۸‬و برخوردهاي تند و خصمانه خارجي و بين‌المللي از سوي آمريكا،اتحاد جماهير شوروي، اتحاديه اروپا و ژاپن در جبهه هاي سياسي، ديپلماتيك ، اقتصادي ، تبليغاتي و حتي نظامي

عليه جمهوري اسلامي ايران، عمال گروهك منافقين را در تحليلي غلط و ناآگاهانه وادار به اين خودزني سياسي و نظامي كرد.

سوم مرداد ماه ‪ ۱3۶۷‬اعضاي اين گروه تروريستي از خاك عراق وارد ايران شدند و تعدادي از شهرهاي استان "كرمانشاه " از جمله "سرپل ذهاب"، "كرند" و "اسلام آباد" غرب را به تصرف خود در آوردند و به سمت شهر كرمانشاه ،مركز استان حركت كردند. آنها به سرعت از جاده اصلي به طرف كرمانشاه حركت كردند.

فرماندهان نظامي جمهوري اسلامي در ابتدا با استفاده از تاكتيك عقب نشيني به اين گروه متجاوز اجازه دادند تا به طرف كرمانشاه پيش روي كند تا بتوانند در يك فرصت مناسب در يك حمله غافلگيرانه ضربه اساسي را به آنها وارد كنند.

پس از آنكه نيروهاي منافقين به سي، چهل كيلومتري كرمانشاه رسيدند سپاه پاسداران و نيروهاي بسيج عمليات نهايي خود را آغازكردند و آن چنان تلفات سنگيني به آنان وارد كردند كه هرگز قادر به سازمان دهي دوباره نشدند.

عمليات افتخار آفرين "مرصاد" كه در ‪ ۵‬مرداد انجام گرفت سبب كشته شدن بيش از يك هزار و پانصد نفر از افراد مسلح گروهك منافقين شد و تعداد زيادي از اعضا نيز زخمي يا اسير شدند.

وارد شدن تلفات سنگين در اين عمليات ، شيرازه اين گروهك را از هم پاشيد و باعث طرح پرسش‌هايي جدي در بين اعضاي باقي مانده درباره ارزيابي هاي رهبري سازمان از وضعيت كشور و عاقلانه بودن تصميم حمله به شهر هاي مرزي شد.

مخالفت هاي درون سازماني به اوج رسيد تا جايي كه عده اي از اعضاي بلندپايه اين سازمان كه بعدها از آن جدا شدند اين اقدام را يك "خودكشي نظامي "ارزيابي كردند و رهبري "مسعود رجوي " را زير سئوال بردند.

بسياري از صاحب نظران معتقدند كه دوره اضمحلال و افول منافقين به عنوان يك گروهك تروريستي مسلحانه از همان زمان آغاز شد.

ازاين تاريخ به بعد افراد باقي مانده از آنان هر چه بيشتر به رژيم ديكتاتوري "صدام حسين " وابسته شدند و به مزدوري رژيم بعثي عراق پرداختند.

يكي از بزرگترين اشتباهات تاكتيكي اين گروهك در طرح عمليات فروغ جاويدان ناآگاهي از ميزان نفرت مردم از خودشان بود.

آنها با اين سوداي خام كه مردم از جمهوري اسلامي ايران رويگردان شده و پذيرش قطعنامه ضربه اي مهلك بر اعتماد مردم نسبت به رهبري نظام وارد كرده و زمينه پذيرش آنها از سوي مردم فراهم شده و مورد استقبال گرم و پرشور مردم قرار خواهند گرفت عمليات را طراحي

كردند. درحالي كه وقايع بعدي نشان داد نه تنها مردم هيچ گونه استقبالي از آنها نكردند بلكه اسلحه بدست به مقابله با آنها پرداختند.

رخدادهاي روزهاي عمليات به طور دقيق نشان داد كه مردم از اين گروهك و ماهيت منافقانه آن تاچه اندازه دل زده بودندو اقبالي به آنها نشان ندادند. مردم شهرها و روستاهاي در مسير راه، نه تنها به اين گروهك نپيوستند بلكه با شروع درگيري، اسراي ايراني كه به زور با آنان همراه شده بودند فرار كردند و به نيروهاي ايراني پيوستند.

سران اين سازمان اگر اندك اطلاعي از تاريخ ايران داشتند، مي توانستند دلايل فقدان حمايت مردم از خود را درك كنند. به شهادت تاريخ، ايرانيان هميشه ثابت كرده‌اند كه بااجنبي و نيز كساني كه به بيگانه متوسل مي‌شوند يا موجب تقويت او مي‌شوند سرستيز و ناسازگاري دارند.

از اين گذشته انجام عمليات فروغ جاويدان آن هم در زماني كه همه مردم ايران مشتاق آغاز آتش بس و برقراري صلح و آرامش در كشور و مرزهاي آن بودند، اين گروهك تروريستي را براي هميشه تاريخ به عنوان عناصري آتش افروز و جنك طلب و نيز مهره بيگانه و همدست عراق در نزد مردم مطرح كرد.

مهم تر از همه اينكه مردم، گروهكي را كه به مبارزه مسلحانه عليه نظام اسلامي برخاسته و بسياري از انديشمندان و مقام هاي برجسته آن را ناجوانمردانه ترور كرده است هرگز از آن خود نمي‌دانند و جناياتش را فراموش نمي‌كنند و هرگز از آن حمايت نخواهند كرد.

از آن دوران به بعد، روز به روز اين گروهك محكوم به عقب نشيني و از دست دادن جايگاه ضعيف و متزلزل خود در برابر جمهوري اسلامي شد.

اين گروهك تروريستي با چنين عملياتي نشان داد كه هدفش فقط كسب قدرت به هرقيمتي است و هرگز براي مردم دل نمي‌سوزاند.ضمن اين كه ماهيت تنك نظرانه و استبدادگراي آن سازمان در عدم تحمل آرا و افكار ديگران نيز بيش از پيش آشكار شد و از آن پس پيوسته اين سوال مطرح مي‌شد كه چه فرقي بين استبداد سران اين گروه با ساير ديكتاتورهاي تاريخ خواهد بود.

در اين عمليات نيروهاي عراقي وارتش صدام قول مساعدت و همكاري داده بودند امادرعمل اين حمايت بسيار اندك وناچيز بود، شايد هم آشكار شدن شكست قريب الوقوع و سخت منافقين موجب شد عراقي‌ها نه بيهوده از جنك افزارهاي خود كار بكشند و نه دشمني خود با ايران را از آن چه كه بود بيشتر كنند.

در نهايت اين اقدام نظامي مانند ديگر اقدام هاي اين گروه،به شكست فاحش انجاميد تا جايي كه صاحب نظران آن را پاياني بر تلاش هاي مذبوحانه و مسلحانه گروهك منافقين طي دوران ده ساله ‪ ۱۳۵۷‬تا ‪۱۳۶۷‬دانسته اند.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9579968&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25