شهید مجيد مير صالحي

Mirsalehiمجيد مير صالحي در هفتم آذرماه هزار و سيصد چهل و يك در تهران بدنيا آمد. وي داراي تحصيلات ابتدايي و سرباز بود.ميرصالحي مجرد و در تهران سكونت داشت. وي سرانجام در هشتم دي ماه هزار و سيصد و شصت و سه در پيرانشهر توسط عناصر تروريستي حزب دمكرات مورد سوء قصد واقع شد و به شهادت رسید.

 


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9933924&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان