زندگی آفتابپرستی!

Foladvand

خیلی جالب است که لینک ثابت یک سایت ، افشاگری علیه سایت بی بی سی فارسی و رادیو بی بی سی باشد و درون این لینک پر باشد از فحش نامه و پنبه زدن تا متهم کردن به " حرامزاده ترین نوع سانسور" و ملقب کردن به لقب آیت الله بی بی سی ، استمالت گر و بی بی سی نژاد و از طرفی دیگر مصاحبه ی تلویزیون بی بی سی با حسین عابدی عضو کمیسیون خارجه ی شورای ملی مقاومت به عنوان سندی معتبر در فاصله ی 6 روز بر روی 2 سایت ( همبستگی ملی و ایران افشاگر) قرار گیرد و برای اینکه تشابهی هم میان آیت الله ( سایت فارسی و رادیو بی بی سی ) با تلویزیون بی بی سی به ذهن متبادر نشود از آن به عنوان مصاحبه با اخبار 24 ساعته ی تلویزیون بی بی سی نام برده شود . گویا کسی نمی داند که تمام خط و ربط های سایت و تلویزیون و رادیو بی بی سی یکی است و از یک مدیریت واحد خط دهی و تغذیه فکری می شود . اما مسئله این است که برای بیچارگان فرقه ی رجوی که همواره در عقده های حقارت و خود کم بینی دست و پا می زنند ، وقتی انتقادی را پیش رویشان ببینند تا می توانند پنبه اش را می زنند و لجن مالش می کنند. حال این منتقدین، فرزندان شهدای ترور باشند ، جداشدگان از فرقه باشند یا رسانه ای همانند بی بی سی . اما اگر ورق برگردد و به این رانده شده، از همه جا ،کمی اهمیت بدهی و به قول قدیمی ها آدم حسابشان کنی آنقدر قربان صدقه ات می رود که نگو و نپرس و طرف چه یک فرد عادی باشد ، چه یک پارلمانتر پیر و آلزایمر گرفته ی آمریکایی و اروپایی و چه همان آیت الله بی بی سی معروف فرقی نمی کند. البته این تنها مرام امروز و دیروز جنایت کاران باند رجوی نبوده و نیست بلکه این مسئله در فردا و فرداها نیز ادامه خواهد داشت . البته باید به این بی نوایان و ایتام گوشزد کرد که بی بی سی نه دیروز ، نه امروز و نه فردا و هیچ زمان دیگری نیز دوست ملت ایران نبوده و نخواهد بود و بازی های سیاسی و منافع خاص خودش را دنبال می کند و این ابلهان باند رجوی هستند که با هر گوشه ی چشمی خود را در اختیار همه قرار می دهند و هر روز بر سر یک سفره می نشینند ، سرشان را پایین می اندازند و کاسه لیسی این و آن را انجام می دهند ؛ دیروز صدام و امروز آمریکا و انگلیس و فردا هم تا چه پیش بیاید.حسین عابدینی در جایی از گفت وگو با بی بی سی گفته : " ما معتقدیم راه حل، نه اقدام نظامی و نه ادامه ی سیاست استمالت است؛زیرا ادامه ی سیاست استمالت،مشوق ملا ها برای دنبال کردن سیاست های مرگبارشان در ایران و تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی و تحت کنترل درآوردن منطقه ی خاورمیانه بوده و آنها را بسیار جری تر کرده است ." آنچه که این عضو گروهک تروریستی رجوی از آن به عنوان استمالت نام می برد در حقیقت مذاکره و گفت وگوی دیپلماتیک است که بین ایران و اروپا در جریان است و طبیعتا از هر دو طرف با چانه زنی هایی نیز همراه می باشد که این امر نیز مسئله ای طبیعی است .توافق پیش روی ایران و آژانس نیز در حقیقت همان عصبانیت معروف است که این بار دامن عابدینی را گرفته است و با این مضمون که گفت وگوی بیشتر باعث جری تر شدن " ملاها " می شود،آشکار شده است. وی بعد از این افاضات با بلاهتی مثال زدنی دوباره به تئوری راه حل دموکراتیک مریم رجوی اشاره می کند . گویا هم تمایل دارد حرف جنگ را – به عنوان لایه های پنهان فرقه – به میان آورد و هم از راهکار تبلیغاتی مریم همراه با پز دموکراتیک حرفی زده باشد . بیچاره گویا نمی داند که جمع اضداد محال است ( از طرفی حکم به جری تر شدن حکومت ایران می دهد که یعنی باید جنگ را آغاز کرد و مماشات دیگر بس است و از طرفی به وظیفه ی فرقه ای خود نیز عمل می کند و راهکار مریم را از یاد می برد! .) این مهره ی خوش خدمت، کمی بعد تر راه حل دموکراتیک مریم رجوی را به خواست ملت ایران می چسباند که باید مقاومت ایران از لیست خارج شود تا مردم بتوانند بر حکومت چیره شوند . و باز گویا فراموش کرده که دفاع از حضور سپاه پاسداران در لیست تروریستی وزارت خارجه ی آمریکا به معنی تایید همان لیستی است که سازمان نامبارک رجوی 10 سالی را مهمان آن است و ابقا در آن لیست را حاصل مماشات با رژیم ایران می داند .


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9708785&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25