تجمع اعتراضی خانواده های قربانیان ترور های منافقین مقابل سفارت سوئد

سال 1401
14010207000548637866621323756087_25562_PhotoT
تاریخ: 1401/02/07

تجمع اعتراضی خانواده‌های قربانیان ترورهای منافقین، چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه در مقابل سفارت سوئد برگزار شد.
این تجمع به دلیل حمایت کشور سوئد از گروه های تروریستی منافقین و حرکه النضال که در این کشور دارای پایگاه قوی می باشند صورت پذیرفت. همچنین خانواده های قربانیان ترور نسبت به دادگاه یک طرفه حمید نوری که در این کشور برگزار می شود نیست اعتراض کرده و خواهان بررسی ترورهای منافقین در ایران از سوی دادگاه شدند.

 

شهر
تهران
تاریخ واقعه
1401/02/07
منبع
http://fna.ir/1orq4z
فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان